« drgawki » traduction en anglais

PL

« drgawki » en anglais

EN

PL drgawki
volume_up
{féminin pluriel}

1. général

drgawki
Zaburzenia układu nerwowego omdlenia, zawroty głowy, uczucie mrowienia, drgawki
Nervous system disorders syncope, dizziness, paresthesia, convulsions
Nerwoból, parestezja, drgawki, przejściowa trombocytopenia.
Neuralgia, paraesthesia, convulsions, transient thrombocytopenia.
Sporadycznie w badaniach na gryzoniach i na makakach obserwowano drgawki.
Convulsions were observed sporadically in studies in rodents and macaques.

2. Médecine

drgawki
volume_up
jactitation {substantif}

Synonymes polonais de « drgawki »

drgawki
drgawka

Exemples d'usage pour « drgawki » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishParestezja i dyzestezja Niedoczulica Drżenie Drgawki (patrz punkt 4. 4) Zawroty głowy
Par- and Dysaesthesia Hypoaesthesia Tremor Seizures (see section 4.4) Vertigo
PolishPadaczka to stan, w którym u pacjenta występują powtarzające się napady (drgawki).
Epilepsy is a condition where the patients have repeated fits (seizures).
PolishOmamy Zawroty głowy, senność, bezsenność, nadmierna aktywnośc psychomotoryczna, drgawki
Hallucinations Dizziness, somnolence, insomnia, psychomotor hyperactivity, seizures
PolishJeśli drgawki wystąpią, należy odstawić cyprofloksacynę (patrz punkt 4. 8).
If seizures occur Ciprofloxacin should be discontinued (see section 4.8).
Polishjeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek drgawki lub jeśli pacjent zażywa leki na padaczkę
If you have ever had seizures or if you are taking medicines to treat epilepsy (anti-
Polishbardzo rzadko: incydenty związane z układem nerwowym (np. napady padaczkowe, drgawki,
very rare: events related to the nervous system (e. g. epileptic seizure, convulsion, aphasia,
PolishNależy zachować ostrożność, jeżeli u pacjenta występowały wcześniej drgawki.
Caution must be taken in any patient with a history of seizures.
PolishNależały do nich: reakcje alergiczne, napady drgawkowe (drgawki) i zapalenie mózgu.
These included: allergic reactions, seizures (fits), and inflammation of the brain (encephalitis).
PolishDrgawki, encefalopatia, zespół Guillaina- Barrego, objawy pozapiramidowe
Visual disturbances (including blurred vision (see Section 4.4), chromatopsia and photophobia)
PolishDrgawki, encefalopatia, zespół Guillaina- Barrego, objawy pozapiramidowe
Visual disturbances (including blurred vision (see Section 4.4), chromotopsia and photophobia)
Polishzaburzenia węchu, utrata węchu (zazwyczaj odwracalna po zakończeniu leczenia), drgawki
smell disorder (parosmia), loss of smell (anosmia, the smell usually returns after termination of
PolishDrgawki, zmniejszona głębokość lub częstość oddechu, pokrzywka, nadwrażliwość, myśli samobójcze
Convulsion, decreased breathing depth or rate, hives, hypersensitivity, suicidal thoughts
PolishParestezja i dyzestezja Niedoczulica Drżenie Drgawki (patrz
Par- and Dysaesthesia Hypoaesthesia Tremor Seizures (see section 4.4) Vertigo
PolishZaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: drgawki gorączkowe, senność.
Nervous system disorders Uncommon: febrile seizure, somnolence.
PolishOśrodkowy układ nerwowy Wiadomo, że chinolony wywołują drgawki lub obniżają próg drgawkowy.
Central Nervous System Quinolones are known to trigger seizures or lower the seizure threshold.
PolishDyskineza Obniżenie jakości snu Nerwowość Drgawki kloniczne mięśni Zaburzenia uwagi Zaburzenie smaku
Dyskinesia Poor quality sleep Nervousness Myoclonus Disturbance in attention Dysgeusia
PolishRzadko występowały drgawki gorączkowe i płacz o wysokim tonie.
Febrile convulsion and high-pitched crying have been reported rarely.
PolishW teorii, spełniała wszystkie warunki, by przyprawiać mnie o drgawki.
Anyone whose lifestyle may frighten you, or whose point of view makes smoke come out of your ears.
PolishNerwoból, parestezja, drgawki, przejściowa trombocytopenia.
Allergic reactions, in rare cases leading to shock, have been reported.
PolishJeśli u pacjenta występowały kiedyś napady padaczkowe (drgawki).
if you have advanced decompensated (uncontrolled) liver disease.