« druga połowa » traduction en anglais

PL

« druga połowa » en anglais

PL

druga połowa {féminin}

volume_up
druga połowa (aussi: ważna osoba)

Traductions similaires pour « druga połowa » en anglais

druga adjectif
English
połowa substantif
English
drugi adjectif
drugi numéral
English
drugi
English

Exemples d'usage pour « druga połowa » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishDruga połowa to była jedna wielka drzemka Gdy wreszcie wyszedłem miałem wybór.
The second half was just one big nap, pretty much, in class.
PolishDruga połowa będzie wybierać w odwrotnej kolejności, zacznie od 4 dźwigni biegu, .
So half of the customers are going to go from high choice, 56 car colors, to low choice, four gearshifts.
PolishDruga połowa całkowitej dawki jest połykana i powoli wchłaniana z przewodu pokarmowego.
The remaining half of the total dose is swallowed and slowly absorbed from the gastrointestinal tract.
PolishDruga połowa brzmi: dlaczego tak wiele pielęgniarek i lekarzy odchodzi z zawodu?
PolishPołowa mnie to muzyka, a druga połowa...
The music's half of me, but the other half -- I landed probably the best gig of all.
PolishDruga połowa powie wam, że nie podoba im się to pytanie.
The other half will tell you they don't like the question.
PolishNad drugą połową pokolenia Manasesowego w Galaadzie Iddo, syn Zacharyjaszowy; nad Benjaminowem Jaasyjel, syn Abnerowy.
of the half -[tribe] of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah: of Benjamin, Jaasiel the son of Abner:
PolishDruga połowa dostała losowe tematy z Biblii.
PolishJeżeli Rosja lub Ukraina sądzą, że połowa Europy jest po ich stronie, a druga połowa po przeciwnej, nie jesteśmy silni.
If Russia or Ukraine believes that one half of Europe is on their side and the other half on the other, we are not strong.
PolishPodczas gdy pół Europy wychodzi z kryzysu, EBC stoi bezczynnie i patrzy, jak druga połowa popada w coraz większe ubóstwo i niepewność.
While half of Europe is recovering from the crisis, the ECB idly stands by as the remaining part falls further and further into poverty and uncertainty.
PolishOtrzymały chemioterapię, a potem losowo podzielono je na grupy, gdzie połowa dostawała placebo, a druga połowa lek zwany Zoledronic, który odbudowuje kości.
They had gotten their chemotherapy, and then they randomized them, where half got placebo, and half got a drug called Zoledronic acid that builds bone.
PolishPołowa miała przypomnieć sobie 10 szkolnych lektur, Połowa miała przypomnieć sobie 10 szkolnych lektur, a druga połowa dekalog, po czym kusiliśmy ich do oszustw.
First, we asked half the people to recall either 10 books they read in high school, or to recall The Ten Commandments, and then we tempted them with cheating.
PolishGdyż z drugą połową Rubenitowie i Gadytowie wzięli dziedzictwo swoje, które im dał Mojżesz za Jordanem na wschód słońca, jako im dał Mojżesz, sługa Pański;
With him the Reubenites and the Gadites received their inheritance, which Moses gave them, beyond the Jordan eastward, even as Moses the servant of Jehovah gave them: