« dwa » traduction en anglais

PL

« dwa » en anglais

volume_up
dwa {substantif}
EN
EN
PL

dwa {substantif}

volume_up
dwa (aussi: dwójka)
volume_up
two {substantif}
Cóż, kiedy się zastanowić, rzeczywiście otrzymamy dwa na dwa.
Well, if you think about that, you do, in fact, get a two-by-two.
Na denku znajduje się napis „ 140 mg ”, logo Schering- Plough oraz dwa paski.
The body is imprinted with "140 mg", the Schering-Plough logo and two stripes.
Na denku znajduje się napis „ 180 mg ”, logo Schering- Plough oraz dwa paski.
The body is imprinted with "180 mg", the Schering-Plough logo and two stripes.

Synonymes polonais de « dwa »

dwa

Exemples d'usage pour « dwa » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishJeśli objawy powracają, należy ponownie zastosować Protopy 0, 1 % dwa razy na dobę.
If symptoms recur, twice daily treatment with Protopy 0.1 % should be restarted.
PolishRywastygminę należy przyjmować dwa razy na dobę, z porannym i wieczornym posiłkiem.
Rivastigmine should be administered twice a day, with morning and evening meals.
PolishJednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.
However, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
PolishLek Prometax należy przyjmować dwa razy na dobę z jedzeniem (rano i wieczorem).
You should take Prometax twice a day with food (in the morning and evening).
PolishŻyje tam 2.1 miliona ludzi, na obszarze dwa i pół raza większym niż Polska.
Namibia has got 2.1 million people, but it is only twice the size of California.
PolishPo dostosowaniu dawki Zonegran można stosować raz na dobę lub dwa razy na dobę.
Zonegran can be administered once or twice daily after the titration phase.
PolishIstnieje silna pokusa, aby przeciwstawić sobie te dwa rodzaje solidarności.
There is a strong temptation to trade one of those solidarities against the other.
PolishJednakże w 6 państwach dawka początkowa wynosi 1, 25 do 2, 5 mg dwa razy na dobę.
However in 6 countries the starting dose is 1.25 mg to 2.5 mg twice daily.
PolishJedna dawka 45 mg oseltamiwiru podawana dwa razy dziennie dostarcza 2, 6 mg sorbitolu.
One dose of 45 mg oseltamivir administered twice daily delivers 2.6 g of sorbitol.
PolishU dzieci ważących poniżej 40 kg dawka powinna wynosić mniej niż 5 ml dwa razy na dobę.
Dosing should be less that 5 ml twice daily for children weighing less that 40 kg.
PolishZalecana dawka preparatu Kentera wynosi jeden plaster dwa razy w tygodniu (co 3- 4 dni).
The recommended dosage of Kentera is one patch twice a week (every 3 to 4 days).
PolishPreparat Onsenal w dawce 400 mg dwa razy na dobę był skuteczniejszy niż placebo.
Onsenal at a dose of 400 mg twice a day was more effective than placebo.
PolishW Słowacji mamy powiedzenie, że pomoc udzielana szybko jest dwa razy skuteczniejsza.
In Slovakia, we have a saying that help given quickly is twice as effective.
PolishA dwa lata później, ta sama nagroda dostała się Estonii Czy to nie zdumiewające?
What really makes it amazing: that the circulation of these newspapers were growing too.
PolishLek Exelon należy przyjmować dwa razy na dobę z jedzeniem (rano i wieczorem).
You should take Exelon twice a day with food (in the morning and evening).
PolishZalecaną dawką początkową preparatu Mimpara u dorosłych jest 30 mg dwa razy na dobę.
The recommended starting dose of Mimpara for adults is 30 mg twice per day.
PolishNajwyższa dawka sorafenibu oceniana klinicznie wynosiła 800 mg dwa razy na dobę.
The highest dose of sorafenib studied clinically is 800 mg twice daily.
PolishZalecaną dawką początkową preparatu Parareg u dorosłych jest 30 mg dwa razy na dobę.
The recommended starting dose of Parareg for adults is 30 mg twice per day.
PolishNie wolno przekraczać dawki jednej kropli do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.
The dose should not exceed one drop in the affected eye (s) twice daily.
PolishKomisja proponuje organizowanie co dwa lata szczytu przywódców państw i rządów.
The Commission proposes organising biennial summits of the heads of state or government.