« dwa razy tyle co » traduction en anglais

PL

« dwa razy tyle co » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « dwa razy tyle co » employé en contexte.

Traductions similaires pour « dwa razy tyle co » en anglais

dwa substantif
English
dwa numéral
English
razy substantif
English
raz substantif
raz adverbe
English
tyć verbe
tyle adverbe
English
tyle
co pronom
English
co interjection
English
co!? interjection
English
co? interjection
English

Exemples d'usage pour « dwa razy tyle co » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishTo ok. dwa razy tyle, co procent Afroamerykanów w populacji.
That's about twice as high as African-Americans are represented in the population.
PolishW trakcie lotu do góry jesteście w stanie nieważkości przez 25 sekund, w trakcie lotu w dół ważycie dwa razy tyle, co normalnie.
You take an airplane, you fly over the top, you're weightless for 25 seconds.
PolishTo około dwa razy tyle, co PKB Wielkiej Brytanii, a wkrótce będzie jeszcze więcej, gdy popatrzymy, w jakim kierunku zmierza ten kraj.
This is about twice the GDP of the United Kingdom, soon will be more, considering where this country is going.
PolishKoncentrat moszczu gronowego bez subsydiów kosztuje co najmniej dwa razy tyle, co cukier; poza tym produkuje go tylko kilka krajów.
Concentrated wine must, if not subsidised, costs at least twice the price of sugar, besides which it is only produced by a few countries.
PolishW Stanach Zjednoczonych, sektor ochrony zdrowia odpowiada za ponad 15% PKB, dwa razy tyle co średnia europejska, ale 44 milionów amerykańskich pracowników nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego.
In the United States, the health sector accounts for over 15% of GDP, twice the European average, but 44 million American workers do not have health insurance.

Autres mots

Polish
  • dwa razy tyle co