« dwa razy więcej » traduction en anglais

PL

« dwa razy więcej » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « dwa razy więcej » employé en contexte.

Traductions similaires pour « dwa razy więcej » en anglais

dwa substantif
English
dwa numéral
English
razy substantif
English
raz substantif
raz adverbe
English
więcej adverbe
więcej déterminant
English

Exemples d'usage pour « dwa razy więcej » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishTo dwa razy więcej niż w USA, mimo o połowę mniejszego ruchu lotniczego.
This is twice as many as in the USA, but with half the amount of air traffic.
PolishDla obywateli jest lepiej, kiedy mają dwa razy więcej praw, niż kiedy nie mają ich wcale.
It is better for citizens to have twice the rights than to have zero rights.
PolishWedle tej miary, mamy dwa razy więcej nierówności niż niektóre, równie rozwinięte demokracje rynkowe.
On that measure, we are twice as unequal as some of the other successful market democracies.
PolishDasz go dwa razy więcej, masz dwa razy więcej wyświetlacza.
If you add twice as much of it, you have twice as much display.
PolishDlaczego zapada na nią dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn?
Why do twice as many women as men contract the disease?
PolishWoda pokrywa dwa razy więcej powierzchni planety, niż suchy ląd. ~~~ Ale to kwestia postrzegania.
You would say -- yeah, yeah, yeah, we all know this; water covers twice the area of the planet than dry land.
PolishJeśli ta tendencja się utrzyma, za 50 lat w Europie będzie dwa razy więcej ludzi starszych niż dzieci.
If this trend continues, in 50 years' time there will be twice as many older people as children in Europe.
PolishNiektórzy zabierają niemal dwa razy więcej czasu niż im przyznano.
PolishW krajach UE bezrobocie w grupie poniżej 25 roku życia osiągnęło 21,4%, czyli dwa razy więcej niż średnia dla całego społeczeństwa.
Unemployment among the under-25 age group has reached 21.4% in the EU: double that of the population average.
PolishW roku 1970 kraje rozwinięte zdecydowały, że będziemy wydawać dwa razy więcej pomoc krajom rozwijającym się.
In 1970, the developed world decided we were going to spend twice as much as we did, right now, than in 1970, on the developing world.
PolishPonieważ prawdą jest......że kiedy przejmują od nas światło......jest dwa razy więcej światła dla każdego."
Because the truth is, when they light their candles at ours, there is twice as much light available for everyone.
PolishSugestia ta, padająca z ust kraju, w którym stopa bezrobocia wynosi 20 % - dwa razy więcej niż średnia europejska - brzmi niedorzecznie.
Coming from a country whose unemployment rate, at almost 20%, is twice the European average, this sounds absurd.
PolishKupujące w ciągu miesiąca dwa razy więcej telefonów komórkowych niż cała populacja Nowej Zelandii.
This was an India that was buying Jaguar. ~~~ This was an India that was adding more mobile phones per month than New Zealand's population twice over.
PolishDoświadczenie pokazuje, że otrzymujemy ponad dwa razy więcej wniosków o zabranie głosu, niż możemy przyjąć z uwagi na dostępny czas.
Experience shows that we receive over two times more requests to speak than we can accept in view of the time available.
PolishJest to dwa razy więcej, niż pomoc rozwojowa, która została udostępniona poprzez dziewiąty EFR dla regionu AKP w latach 2000-2007.
This amounts to double the amount of development assistance that was made available through the ninth EDF to the ACP region, from 2000 to 2007.
PolishObecnie sondaże opinii publicznej pokazują, iż osób chcących zachować niezależność jest niemal dwa razy więcej niż eurokolaborantów i eurofilów.
Current opinion polls show that those who wish to keep their independence outnumber the Euro-Quislings and Europhiles nearly two to one.
PolishA całkowity koszt spraw roszczeniowych o odszkodowania w tym kraju wynosi około dwóch procent, czyli dwa razy więcej niż w innych państwach.
And the total of direct tort cost in this country is about two percent, which is twice as much as in other countries but, as taxes go, hardly crippling.
PolishW praktyce, wytwarza on moc 1 KM na kilogram, czyli dwa razy więcej niż to co oferują silniki samochodowe obecnie, ale to tylko połowa mocy, której potrzebujemy.
In that application, it generates one horsepower per pound, which is twice as good as your car engine today, but only half of what we need.
PolishDwa razy więcej, niż przerzucono z Afryki przez Atlantyk. ~~~ Dwa razy więcej, niż przerzucono z Afryki przez Atlantyk. ~~~ Pewne czynniki wzmagają niewolnictwo.
One we all know about, the population explosion: the world goes from two billion people to almost seven billion people in the last 50 years.
PolishI chociaż GNSS będzie miał zastosowanie wyłącznie do celów wojskowych, to zapłacą za niego podatnicy, a ze względu na koszty towarzyszące zapłacą dwa razy więcej.
Although GNSS will only have a military application, it will be the taxpayers who foot the bill - twice over now as a result of the follow-up costs.

Autres mots

Polish
  • dwa razy więcej