« dwakroć » traduction en anglais

PL

« dwakroć » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « dwakroć » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « dwakroć » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishOto wszystko to czyni Bóg po dwakroć i po trzykroć z człowiekiem,
Lo, all these things doth God work, Twice, [yea] thrice, with a man,
PolishMamy w Czechach powiedzenie: "kto szybko daje, daje po dwakroć”.
We have a saying in Czech that 'he who gives quickly gives twice'.
PolishPoszczę dwakroć w tydzień; daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam.
I fast twice in the week; I give tithes of all that I get.
PolishI wspomniał Piotr na słowa, które mu był powiedział Jezus: że pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
And Peter called to mind the word, how that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice.
PolishI rzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam tobie, iż dziś tej nocy, pierwej niż dwakroć kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
And Jesus saith unto him, Verily I say unto thee, that thou to-day, [even] this night, before the cock crow twice, shalt deny me thrice.
PolishDzięki temu dzieci nie będą cierpieć po dwakroć: po raz pierwszy jako ofiary gwałtu, a później - nadużyć medialnych czy prawnych.
This will prevent children from becoming victims twice over, firstly victims of violation, and then victims of media or legal violation.
Polishiż obchodzicie morze i ziemię, abyście uczynili jednego nowego Żyda; a gdy się stanie, czynicie go synem zatracenia, dwakroć więcej niżeliście sami.
for ye compass sea and land to make one proselyte; and when he is become so, ye make him twofold more a son of hell than yourselves.

Autres mots

Polish
  • dwakroć