« dwie rundy » traduction en anglais

PL

« dwie rundy » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « dwie rundy » employé en contexte.

Traductions similaires pour « dwie rundy » en anglais

dwie
runda substantif

Exemples d'usage pour « dwie rundy » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishPrzeprowadzono także dwie rundy rozmów na szczeblu eksperckim w sprawie wydarzeń w Andidżanie.
Two rounds of expert-level talks have also taken place on the Andijan events.
PolishPodobnie przeprowadziliśmy w tym roku dwie obiecujące rundy rozmów w ramach naszego nowego dialogu z Unią Afrykańską.
Similarly, this year we held two promising rounds of talks in our new dialogue with the African Union.
PolishOdnośnie Tybetu, przyjmuję z zadowoleniem odnowienie kontaktów i dwie rundy rozmów, które odbyły się między władzami chińskimi i wysłannikami Dalaj Lamy.
Regarding Tibet, I welcome the re-establishment of contacts and the two rounds of talks that have taken place between the Chinese authorities and envoys of the Dalai Lama.
PolishTo była ciężka harówka, na którą składały się dwie rundy na ringu, ale trzeba powiedzieć, że była warta zachodu.
(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, that was a hard slog, involving two rounds in the ring, so to speak, but it was well worth the effort.
Polish(RO) Ostatnie dwie rundy rozszerzenia Unii Europejskiej przysporzyły wiele korzyści zarówno starym, jak i nowym państwom członkowskim, lecz również postawiły szereg wyzwań.
(RO) The last two rounds of enlargement of the European Union have brought numerous benefits to old and new Member States alike, while also posing a number of challenges.
Polish. - (RO) Ostatnie dwie rundy rozszerzenia Unii Europejskiej przysporzyły wielu korzyści zarówno starym, jak i nowym państwom członkowskim, ale również postawiły liczne wyzwania.
The last two rounds of enlargement of the European Union have brought numerous benefits to old and new Member States alike, while also posing a number of challenges.

Autres mots

Polish
  • dwie rundy