« Dziękuję państwu » traduction en anglais

PL

« Dziękuję państwu » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Dziękuję państwu » employé en contexte.

Traductions similaires pour « Dziękuję państwu » en anglais

dziękuję
dziękować verbe
państwo substantif
państwo
państwo pronom
English

Exemples d'usage pour « Dziękuję państwu » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishDziękuję państwu za uwagę i konstruktywne uwagi na temat przedmiotowego dokumentu.
I thank you for your attention and for you constructive contributions on this file.
PolishDziękuję państwu w imieniu tych spośród nas, którzy są tu dzięki państwa poparciu.
I thank you on behalf of those of us who are here because you stood with us.
PolishDziękuję również Państwu za słowa uznania skierowane do prezydencji węgierskiej.
Thank you also for the appreciation expressed to the Hungarian Presidency.
PolishDziękuję państwu za wszystkie mobilizujące słowa.
rapporteur. - (NL) Ladies and gentlemen, thank you for all your encouraging words.
PolishDziękuję również państwu za wkład w osiągnięcie tego historycznego wyniku.
Thank you, too, ladies and gentlemen, for your contribution to this historic result.
PolishDziękuję mu za przygotowanie przedmiotowego sprawozdania a państwu dziękuję za uwagę.
I thank him for preparing the report, and I thank you for listening to me.
PolishDziękuję państwu, gratuluję osiągniętych wyników, ale musimy się zmienić na przyszłość.
Thank you very much, congratulations on the results but let us change in the future.
PolishDziękuję państwu za wszystkie przedstawione tu dzisiaj konstruktywne opinie.
Thank you for all of the constructive points of view that you have presented here today.
PolishDziękuję Państwu za uwagę i z góry dziękuję za poparcie przedmiotowego wniosku.
Thank you for your attention, and thank you, in advance, for your support for this proposal.
PolishDziękuję państwu!
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, Commissioners, thank you.
PolishDziękuję wszystkim Państwu Posłom za wypowiedzi.
Madam President, I would thank all my fellow Members for their contributions.
PolishDziękuję państwu i przepraszam tłumaczy, jeżeli mówiłam zbyt szybko.
Thank you and my apologies to the interpreters if I was speaking too quickly.
PolishDziękuję państwu za uwagę i wnikliwie wysłucham państwa uwag w niniejszej debacie.
I thank you for your attention, and will listen carefully to your comments during this debate.
PolishDziękuję państwu za przedstawione uwagi.
Member of the Commission. - Mr President, thank you for your comments.
PolishDziękuję państwu za uwagę i z niecierpliwością oczekuję na interesującą, jak mniemam, debatę.
Thank you for your attention and I look forward to the debate with interest.
PolishDziękuję państwu. Jestem przekonana, że wszystko będzie lepiej funkcjonowało niż w przeszłości.
I am sure that this is going to work much better than what we had in the past.
PolishBardzo proszę Izbę o zgodę na odroczenie i dziękuję państwu za tę możliwość.
I beg leave to delay the House and thank you for this opportunity.
PolishDziękuję Państwu za podpisanie tej deklaracji pisemnej przez przytłaczającą większość.
Thank you for having overwhelmingly signed this Written Declaration.
Polish"Żelazna kurtyna” definitywnie przeszła do przeszłości i za to państwu dziękuję.
The Iron Curtain is definitely gone and I thank you for that.
PolishJeszcze raz dziękuję Państwu za styczniową debatę nad tym zagadnieniem, której przewodniczyłam.
I thank you once again for the January debate which I presided over on this subject.

Autres mots

Polish
  • Dziękuję państwu