« gałązka » traduction en anglais

PL

« gałązka » en anglais

PL

gałązka {féminin}

volume_up
gałązka (aussi: listek)
volume_up
sprig {substantif}
Każdą rzecz jaką obecnie jemy, każde ziarenko ryżu, każda gałązka pietruszki, każda pojedyncza brukselka była modyfikowana przez człowieka.
Every single thing we eat, every grain of rice, every sprig of parsley, every Brussels sprout has been modified by man.
gałązka (aussi: rózga, pręt)
volume_up
twig {substantif}
Pomnożyłam je przez liczbę gałązek na gałęzi, i liczbę gałęzi na drzewie, po czym podzieliłam przez liczbę minut w roku.
I multiplied them by the number of twigs per branch and the number of branches per tree and then divided that by the number of minutes per year.
Choreograf, Toby Sedgwick, wymyślił piękną scenę, gdzie źrebiątko wykonane z patyków i kawałków gałązek wyrosło na wielkiego konia.
The choreographer, Toby Sedgwick, invented a beautiful sequence where the baby horse, which was made out of sticks and bits of twigs, grew up into the big horse.
Przenosząc uwagę z jednego pnia na wiele dynamicznych gałązek, widzimy, że drzewa nie są statyczne, lecz wyjątkowo dynamiczne.
And so simply by shifting our perspective from a single trunk to the many dynamic twigs, we are able to see that trees are not simply static entities, but rather extremely dynamic.
gałązka (aussi: natrysk, rozprysk)
volume_up
spray {substantif}

Synonymes polonais de « gałązka »

gałązka