« grać na » traduction en anglais

PL

« grać na » en anglais

PL grać na
volume_up
{verbe}

1. général

Żeby grać na pianinie potrzebujecie czarnych klawiszy...
To play the piano, you need the black keys -- - And the white keys.
Clarence: wolałbym znowu móc grać na instrumencie niż chodzić.
Clarence: I would rather be able to play an instrument again than walk.
Jest tym, co pozwala dziecku grać na skrzypcach w domu, podczas gdy ojciec pracuje w stolarni.
It's what makes a child play a violin at home, while his father works in his carpentry.

2. "czymś"

grać na
volume_up
to play on {v} (feelings)
Żeby grać na pianinie potrzebujecie czarnych klawiszy...
To play the piano, you need the black keys -- - And the white keys.
Clarence: wolałbym znowu móc grać na instrumencie niż chodzić.
Clarence: I would rather be able to play an instrument again than walk.
Jest tym, co pozwala dziecku grać na skrzypcach w domu, podczas gdy ojciec pracuje w stolarni.
It's what makes a child play a violin at home, while his father works in his carpentry.

Traductions similaires pour « grać na » en anglais

grać verbe
na préposition
na pronom
English

Exemples d'usage pour « grać na » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishJest tym, co pozwala dziecku grać na skrzypcach w domu, podczas gdy ojciec pracuje w stolarni.
It's what makes a child play a violin at home, while his father works in his carpentry.
PolishPowinieneś grać na jednym." I przesunąłem go tak w trakcie jego gry.
You should be a one-buttock player." ~~~ And I moved his body like that, while he was playing.
PolishClarence: wolałbym znowu móc grać na instrumencie niż chodzić.
Clarence: I would rather be able to play an instrument again than walk.
PolishCzas, by Komisja i państwa członkowskie przestały grać na zwłokę”.
It is time for the Commission and Member States to stop stalling'.
PolishMożna było na nim grać w gry, można było programować w BASIC-u.
You could play games with it. You could program it in BASIC.
PolishŻeby grać na pianinie potrzebujecie czarnych klawiszy...
To play the piano, you need the black keys -- - And the white keys.
PolishWiecie, wróciłem do szkoły, skończyłem studia i powiedziałem rodzicom, że chcę grać na banjo.
And you know, I came back to school, I finished my degrees and told my parents I wanted to be a banjo player.
PolishAle nie można grać dla tancerzy na okrągło tego samego fragmentu więc kapele zaczęły improwizować.
Well, there's only so many times you can play the same section of a song over and over again for the dancers.
PolishPróbowaliśmy grać na zwłokę, podejmując działania ratunkowe.
PolishI siadałem z nią, nie wiedząc zbytnio, jak na niej grać, ale grałem na niej po prostu najsmutniej, jak potrafiłem.
And I would sit around with it, and I didn't know how to play it, but I would just play stuff as sad as I could play.
PolishMożesz założyć buty na stopy, grać w golfa kijami, a wyżuta guma prawdopodobnie do niczego ci nie służy.
You can put shoes on your feet; you can play golf with golf clubs; and chewed up bubble gum doesn't do anything at all for you.
PolishSą to atuty, które mamy w ręku i musimy nimi grać, jeśli naszym celem na przyszłość jest rozwój Europy jako produktu turystycznego.
These are trump cards that we must play as we seek to develop Europe as a tourism product in future.
PolishTo cała orkiestra, złożona z ok. 100 instrumentów, zaprojektowanych tak, żeby każdy mógł na nich grać dzięki naturalnym umiejętnościom.
It's a whole orchestra of about 100 instruments, all designed for anybody to play using natural skill.
PolishProszę wziąć pod uwagę, że jeśli tak dalej będzie, będziecie grać na korzyść nacjonalistów i przeciwników UE.
Please take heed: if you continue in this way, you will be playing into the hands of the nationalists and, indeed, the opponents of the EU.
PolishPrawda jest taka, że można grać na pianinie bez implantu, wystarczy tylko uderzać w klawisze w odpowiednim momencie.
Truth of the matter is you can play the piano without a cochlear implant, because all you have to do is press the keys at the right time.
PolishNie trzeba grać na giełdzie.
PolishBędzie grać na loterii?
Polishgrać na instrumencie muzycznym
Polishgrać na gitarze elektrycznej
Polishgrać na uczuciach kogoś