« ja » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous
PL

« ja » en anglais

volume_up
ja {pron.}
EN
PL

ja {pronom}

volume_up
ja
Ja chciałem tylko dodać, że ja również podpisałem tę rezolucję.
(PL) Mr President, I would just like to add that I also signed the resolution.
A ponieważ ja z dziękowaniem pożywam, czemuż o to mam być bluźniony, za co ja dziękuję?
If I partake with thankfulness, why am I evil spoken of for that for which I give thanks?
I twierdzi… (Śmiech) Nie jak jaja projektuję gry, mam bujną wyobraźnię.
(Laughter) Not like me -- I'm a game designer; I'm exuberant.
ja (aussi: mnie)
Potem zawołaj mię, a ja tobie odpowiem; albo ja niech mówię, a ty mnie odpowiedz.
Then call thou, and I will answer; Or let me speak, and answer thou me.
Ale ja w niewinności mojej chodzę: odkupże mię, a zmiłuj się nademną.
But as for me, I will walk in mine integrity: Redeem me, and be merciful unto me.
"To ja" albo pełniej gramatycznie "To jestem ja" jak moglibyśmy powiedzieć.
"It's me," or, more grammatically correctly, "It is I," as we might say in English.

Synonymes polonais de « ja »

ja

Exemples d'usage pour « ja » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishW celu zapamiętania daty otwarcia butelki, należy zanotować na opakowaniu.
To help you remember, write down the date you opened it in the space on the box.
PolishWracając, pozbywają się tej oleistej wody balastowej spuszczając do oceanu.
When they come back, they actually dump this oily ballast water into the ocean.
PolishPrzedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy gotowi z Państwem przedyskutować.
We have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you.
PolishPan Poseł powinien przedłożyć właściwej komisji.
That is a procedural point and you should bring it before the competent committee.
PolishJeśli dawka 3 mg jest niedostępna, ia należy zastąpić dwiema dawkami 1 mg. en ol
If 3 mg blisters are unavailable, use only two 1 mg blisters as replacement. lo o
PolishWażne jest więc, abyśmy zrobili z tą strategią coś więcej - a więc wdrożyli .
It is important that we take the strategy forward and thus also implement it.
PolishMy - również ja osobiście - także byliśmy w Lublanie w czasie serbskich nalotów.
We - myself included - were also at Ljubljana when the Serbian air raids took place.
PolishPrzyjęliśmy w grudniu 2006 roku i będzie ona stanowić wytyczne przez cały rok.
We adopted this in December 2006, and it will be our guideline throughout the year.
PolishJeżeli zażywa się na pusty żołądek, tylko połowa leku INTELENCE jest wchłaniana.
If you take it on an empty stomach, only half the amount of INTELENCE is absorbed.
PolishW przypadku pominięcia dawki preparatu Januvia należy przyjąć jak najszybciej.
If a dose of Januvia is missed, it should be taken as soon as the patient remembers.
PolishPoprawka ustna jest na liście do głosowania, ale nikt nie wstał, aby poprzeć.
The oral amendment is on the voting list but nobody stood up to support it.
PolishOznacza to, że państwa członkowskie muszą transponować do 1 stycznia 2013 roku.
This means that the Member States need to transpose it before 1 January 2013.
PolishW ten sposób junta chce powstrzymać przed kandydowaniem w nadchodzących wyborach.
This is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
PolishByła to ekspedycja National Geographic, ale zorganizował The Explorers Club.
It was a National Geographic expedition, but it was organized by The Explorers Club.
PolishWykorzystajmy , aby wypełnić tę olbrzymią lukę między nami a obywatelami Europy.
Let us make the most of it to bridge the huge gap between us and Europe's citizens.
PolishChemicznie, dokładniej można opisać jako nitroguanidyna chlornikotynilu.
Chemically, it is more accurately described as a chloronicotinyl nitroguanidine.
PolishPodaje się 3 razy w tygodniu przez wstrzyknięcie do żyły (przez 1- 2 minuty).
This is given three times a week, injected into a vein (over 1-2 minutes).
PolishI to nie tylko gwarantując to w konstytucji, ale również stosując w praktyce.
This must not only be included in the constitution, it must also be put into practice.
PolishWiemy, że stanęła ona w tej chwili w miejscu i pragniemy zrewitalizować.
We know that it has currently come to a standstill and that we want to revive it.
PolishTrzeba wdrożyć w taki sposób, aby wzmocnić prawa pacjentów, zamiast je ograniczać.
Implement this so that we strengthen patients' rights instead of reducing them.