« kolana » traduction en anglais

PL

« kolana » en anglais

EN
EN

PL kolana
volume_up
{féminin pluriel}

kolana
Bezprecedensowy wzrost cen ropy grozi rzuceniem całego sektora na kolana.
The unprecedented increase in the price of oil risks bringing a whole sector to its knees.
Umacniajcie ręce osłabiałe, a kolana zemdlałe posilajcie.
Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees.
Nie możemy pozwolić, by terroryzm rynków finansowych rzucał na kolana całe kraje.
We cannot allow the terrorism of financial markets to bring whole countries to their knees.
kolana (aussi: etap, łono, podołek, runda)
volume_up
lap {substantif}
It was my whole self melting into Michaela's lap.
W zatłoczonym autobusie zawsze znajdą się kolana do siadania.
On a crowded bus there was always a lap to sit on.
Kolana luksusu to architektoniczny konstrukt dzieciństwa, którego szukamy na daremno, do użycia jako dorośli.
The lap of luxury is an architectural construct of childhood, which we seek, in vain, as adults, to employ.

Synonymes polonais de « kolano »

kolano

Exemples d'usage pour « kolana » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishA to powiedziawszy, klęknął na kolana swoje i modlił się z nimi wszystkimi.
And when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all.
PolishA klęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim: Panie
And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge.
PolishPowalasz ich na kolana.
And then from there, you've got to take them on a very solid, steady, upward path, right from beginning to end.
PolishMężczyzna 12: Gdybym miał wrócić do Iraku i spotkać się z ludźmi, musiałbym paść na kolana i całować ich stopy.
12th Man: If I was to go back to Iraq and speak to the people, I'd have to bow down and kiss their feet.
PolishNie rzuca na kolana, ale troche poddusza.
It's not a showstopper but it certainly slows it down.
PolishA Piotr wygnawszy precz wszystkie, klęknął na kolana i modlił się, a obróciwszy się do onego ciała, rzekł: Tabito, wstań
But Peter put them all forth, and kneeled down and prayed; and turning to the body, he said, Tabitha, arise.
PolishTedy przyszedł do niego trędowaty, prosząc go i upadając przed nim na kolana, i mówiąc mu: Jeźli chcesz, możesz mię oczyścić.
And there cometh to him a leper, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
PolishTedy szedł Achab, aby jadł i pił; a Elijasz wstąpił na wierzch Karmelu, i położył się na ziemię, a włożył twarz swoję między kolana swoje.
PolishW zeszłym roku region Veneto również dotknęły bardzo poważne powodzie, które rzuciły na kolana wiele lokalnych przedsiębiorstw z branży tekstylnej.
Last year, the Veneto region was also hit by extremely serious floods, which crippled many local textile companies.
PolishA gdy on wychodził w drogę, przybieżał jeden, i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry
And as he was going forth into the way, there ran one to him, and kneeled to him, and asked him, Good Teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?
Polishrzucić kogoś na kolana
PolishChciałabym wszystkim podziękować, wszystkim naukowcom, filozofom, architektom, wynalazcom, biologom, botanikom, artystom, wszystkim, którzy powalili mnie w tym tygodniu na kolana.
I'd like to thank everybody, all the scientists, the philosophers, the architects, the inventors, the biologists, the botanists, the artists ... everyone that blew my mind this week.