« linia » traduction en anglais

PL

« linia » en anglais

PL linia
volume_up
{féminin}

1. général

linia (aussi: rząd, sposób, podejście, sznur)
volume_up
line {substantif}
I widzicie, że tam jest linia, blada linia przechodzi przez obraz.
And you'll see there is a line, a faint line going across that image.
Niebieska linia pokazuje średnią odpowiedzi na pytania dotyczące krzywdy.
The blue line shows you people's responses on the average of all the harm questions.
Pomarańczowa linia pokazuje typowe pieśni tamtych humbaków. ~~~ W 95r.
And this orange line here marks the typical songs of east coast humpbacks.
linia (aussi: fason)
volume_up
styling {substantif} (of suit)
linia (aussi: talia)
volume_up
waistline {substantif}

2. Informatique

linia (aussi: wiersz)
volume_up
line {substantif}
I widzicie, że tam jest linia, blada linia przechodzi przez obraz.
And you'll see there is a line, a faint line going across that image.
Niebieska linia pokazuje średnią odpowiedzi na pytania dotyczące krzywdy.
The blue line shows you people's responses on the average of all the harm questions.
Pomarańczowa linia pokazuje typowe pieśni tamtych humbaków. ~~~ W 95r.
And this orange line here marks the typical songs of east coast humpbacks.

Exemples d'usage pour « linia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishPojawiła się linia odniesienia - silniejszy i bardziej wiarygodny sygnał.
There was the baseline -- first of all, a much bigger and more reliable signal.
PolishLinia brzegowa UE liczy około 68 tys. km, z czego około 11 tys. km należy do Szkocji.
The EU has some 68 000 km of coastline; Scotland has some 11 000 km of that.
PolishO ile wiem, na czarnej liście nie pojawiła się jak dotąd żadna europejska linia lotnicza.
As far as I know, to date we have not had a European airline on a blacklist.
PolishPrzy widoku nagrań linia czasu pomaga w odnalezieniu odpowiedniej sekwencji.
In the recordings view, a timeline helps you find the right sequence.
PolishI wierzę, że teraz ta linia też zacznie się zakrzywiać jak kij hokejowy.
And I do believe that we are at the hockey stick point of the protected area in the ocean.
PolishWpisz treść nagłówka lub stopki w obszarze oznaczonym kropkowaną linią.
Type the text for your header or footer in the area with dotted lines.
PolishGłówną linią ataku w walce z tą chorobą są badania i profilaktyka.
Research and prevention are the main lines of attack against this disease.
PolishNa skali przycisku podania dawki będzie widoczna linia z liczbą 20.
Add the 6 from the dosage indicator to the 20 on the push-button scale.
PolishW przypadku SkyEurope mieliśmy do czynienia z linią mającą swoją siedzibę na Słowacji.
In the case of SkyEurope, it was an airline based in Slovakia.
PolishMożecie zauważyć, że linie skupiają się w małych grupach jak tu: linia, linia, linia, lina, lina.
And you can see how the lines occur in these little groups of bump, bump, bump, bump, bump.
PolishMożna to łatwo zauważyć -- linia odniesienia widoczna jest na pierwszym rysunku u góry po lewej stronie.
And it's not hard to see that -- the baseline is the first picture on the upper left.
PolishPrzy oglądaniu pod światło wygląda jak ciemna linia.
Hold the banknote against the light - the thread will appear as a dark stripe.
PolishJednak my również musimy zaoferować lepszą ochronę pasażerom w sytuacji, gdy upada linia lotnicza.
However, we also need to offer better protection to passengers when an airline goes bankrupt.
Polish. ~~~ I znowu ta sama linia brzegowa.
This is the picture taken at eight kilometers, OK? Again, the shoreline.
PolishWiększość osób nie wie, że europejska kontynentalna linia brzegowa liczy sobie niemal 90 tysięcy kilometrów.
Most do not realise that the European mainland coast stretches for almost 90000 km.
PolishGóry z kretowisk, linia czasu globalnej medialnej paniki.
This is Mountains Out of Molehills, a timeline of global media panic.
PolishOto wibracje: fioletowa linia to nowy związek, a biała stary.
Calculate the vibrations, the purple spectrum is that new fellow, the white one is the old one.
PolishLinia napełnienia Strzykawki Xolair są przeznaczone do stosowania wyłącznie przez pracowników służby zdrowia.
Xolair syringes are intended to be used by a healthcare professional only.
Polishsą... czerwona linia, idąca w górę, to ludzie, zwierzęta hodowlane i domowe.
Polish---------------------------- [ linia perforowana oddzielająca od ulotki dla pacjenta ] -----------------------
-------------------[perforation to separate from patient information]------------------