« młody » traduction en anglais

PL

« młody » en anglais

volume_up
młody {adj. m.}

PL młody
volume_up
{adjectif masculin}

młody (aussi: młodziutki)
volume_up
young {adj.}
Młody umysł, młody mózg z potencjałem musi mieć wolność poszukiwania.
A young mind, a young brain with potential must be able to move freely.
Jest to młody kraj i będzie to młody kraj po secesji.
This is a young country and will be a young country once secession has taken place.
Młody chłopak zapłacił za to życiem, padł ofiarą strzałów bojowników.
One young boy paid with his life, the victim of militia gunshots.
młody (aussi: drobny, niewielki, mały, nieznaczny)
volume_up
small {adj.}
Jako młody żołnierz walczyłem w ostatniej z wojenek kolonialnych Wielkiej Brytanii.
I was a young soldier in the last of the small empire wars of Britain.
Niech pan broni młodych przedsiębiorców - nie brak nam pracowników, brak nam pracodawców.
Stand up for the small entrepreneurs: we have no shortage of labour; we have a shortage of employers.
Natomiast młode i małe kolonie, dwuletnie, z ok. 2 tys. mrówek, są znacznie bardziej niestałe.
Whereas the young, small colonies -- the two-year-old colonies of just 2,000 ants -- are much more variable.
młody (aussi: młodzieżowy)
volume_up
youth {adj.}
Kiedy byłem młody, przez myśl nie przeszłoby mi, że kiedyś będę w nim przemawiał.
I could never imagine in my youth that one day I would speak in it.
Uczestnictwo młodych ludzi w życiu obywatelskim Holandii gwałtownie wzrasta.
Youth participation in the Netherlands is increasing rapidly.
Dotyczy: ) zwalczania bezrobocia młodych i bezrobocia długotrwałego w Europie
Subject: Combating youth and long-term unemployment in Europe
Młody Sanchez grał w bazylejskim teatrze młodzieżowym Junges Theater, który był prawdziwie twórczym tyglem, gdzie spotykali się nastoletni amatorzy i profesjonaliści z teatrów miejskich.
He performed at the junges theater, a creative melting pot of youthful amateurs and professionals from the city's municipal theatre house.
Musimy zareagować na nierówności międzynarodowe, polityczne i gospodarcze wykorzystywane przez niektóre demagogie jako "zawór głodu sprawiedliwości” młodych ludzi.
We must address the international, political and economic injustices which certain demagogues are using to tap into a youthful hunger for justice.

Exemples d'usage pour « młody » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishByłem wtedy bardzo młody, miałem jakieś 11 lat, i zaczynałem zadawać pytania.
I think I was 11 years, and I started asking questions, and that’s when my political education started.
PolishMój stary miał kule kiedy był młody,... miał coś z nogą.
So my dad had polio when he was a kid... and he had this really bad leg.
Polish. ~~~ Ten jest młody.
And you could actually find full fossil evidence of these.
Polish. ~~~ Dobra, taki młody nie byłem.
And I was thinking about quarks and gluons and heavy ion collisions, and I was only 14 years old. ~~~ No, no, I wasn't 14 years old.
PolishPotem ojciec pana młodego, pan młody, a w dalszej kolejności rodzina i przyjaciele zgromadzeni wokół stołu jak planety wokół Słońca.
Then the groom's father, then the groom, then the family, then the friends -- arrayed around the bride like planets around the Sun.
PolishObawiam się, że europejski pan młody tak rozpaczliwie pragnie skonsumować małżeństwo z rozsądku, że ponownie ustąpimy niechętnej pannie młodej.
My fear is that the EU bridegroom is so desperate to consummate this marriage of convenience that we yet again give in to the reluctant bride.
PolishJako młody ojciec nieco inaczej rozumiem to, jak delikatne są dzieci, jakie są nasze zobowiązania względem nich, a także to, jak bardzo można kochać dziecko.
As a new father, I have a qualitatively different sense of just how delicate babies are, what our obligations are towards them and how much love we can feel towards a child.
Polish. ~~~ Jeden z nich to niesamowicie inteligentny młody człowiek, jedna z niewielu osób, o którym myślałbym, jako o autentycznych geniuszach.
And the most recent involved a couple of people at MIT, one of them being an exceptionally bright kid who is one of the very few people I would think of who's an authentic genius.
Polish(SK) Zmiana stylu życia młodszego pokolenia polega na tym, że po zakończeniu studiów każdy młody człowiek chce spędzić kilka lat na podróżach, a potem budować swoją karierę zawodową.
(SK) The changing lifestyle of the younger generation is such that after completion of studies, everyone wants to spend some years travelling and then building their career.