« o godz » traduction en anglais

PL

« o godz » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « o godz » employé en contexte.

Traductions similaires pour « o godz » en anglais

o adverbe
English
o préposition
o interjection
English
o! interjection
English
lecieć verbe
godz. substantif
English
godzić verbe

Exemples d'usage pour « o godz » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Polish., o godz. 12:00.
The vote on this item will take place on Wednesday, 16 January 2008 at 12 noon.
Polish(Posiedzenie zostało zawieszone na czas głosowania o godz. 11:15 i wznowione o godz.
(The sitting was suspended until the vote at 11.15 a.m. and resumed at 11.30 a.m.)
Polish(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.15 na głosowanie i wznowione o godz.
(The sitting was suspended at 11.15 for voting time, and resumed at 11.30)
PolishNie wiem, czy wszyscy wiedzą, że posiedzenie zostanie jutro zakończone o godz. 19.00.
I do not know if everyone is aware that tomorrow, the sitting will be closed at 19.00.
PolishGłosowanie odbędzie się jutro, w czwartek 11 listopada 2010 r. o godz. 12.00.
The vote will take place tomorrow, Thursday, 11 November 2010, at 12:00.
PolishZgłosiłem się o godz. 17:00 i nie całkiem potrafię połapać się w procedurze.
I put my name forward at 17:00 and cannot quite comprehend the procedure.
PolishGłosowanie odbędzie się jutro, w czwartek 25 listopada 2010 r. o godz. 12.00.
The vote will take place tomorrow, Thursday, 25 November 2010, at 12:00.
Polish(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.15 w czasie głosowania i wznowione o godz.
(The sitting was suspended at 11.50 a.m. pending voting time and resumed at 12.05 p.m.)
PolishW czwartek prawie wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego wyjeżdżają o godz. 13.30.
On Thursday, almost all Members of the European Parliament leave Strasbourg at 13.30.
PolishPod moim przewodnictwem zawsze staramy się kończyć o godz.
Mr Madlener, under my chairmanship, we always try and end at 20:30.
PolishGłosowanie odbędzie się dziś, w czwartek, 25 listopada 2010 r. o godz. 12.00.
The vote will take place today, Thursday, 25 November 2010, at 12:00.
Polish., o godz. 12:00.
The vote will take place today, Tuesday 15 January 2008, at 12 p.m.
PolishGłosowanie odbędzie się w czwartek, 21 października 2010 r. o godz. 12:00.
The vote will take place tomorrow, Thursday, 21 October 2010, at 12:00.
PolishGłosowanie odbędzie się dziś tj. w czwartek 21 października 2010 r. o godz. 12.00.
The vote will take place today, Thursday 21 October 2010, at 12.00.
PolishGłosowanie odbędzie się jutro, w czwartek 4 grudnia 2008 r. o godz. 12.00.
The vote will take place tomorrow, Thursday 4 December 2008 at 12 noon.
PolishGłosowanie odbędzie się dzisiaj, czyli w czwartek, w dniu 8 lipca o godz. 12.00.
The vote will take place today, Thursday 8 July 2010, at 12.00.
PolishSą to zmiany nowe w stosunku do tych, które przyjęliśmy wczoraj o godz.
They are new changes in relation to those we adopted yesterday at 17.30.
PolishGłosowanie odbędzie się w czwartek, 12 marca 2009 r. o godz. 12:00 w południe.
The vote will take place on Thursday, 12 March 2009 at 12 noon.
Polish(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.55 i wznowione o godz.
(The sitting was suspended at 11.55 a.m. pending voting time and resumed at 12 noon)
Polish(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.15 w oczekiwaniu na turę pytań i wznowione o godz.
(The sitting was suspended at 5.15 p.m. pending Question Time and resumed at 5.30 p.m.)

Autres mots

Polish
  • o godz