« o k » traduction en anglais

PL

« o k » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « o k » employé en contexte.

Traductions similaires pour « o k » en anglais

o adverbe
English
o préposition
o interjection
English
o! interjection
English
lecieć verbe

Exemples d'usage pour « o k » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishBadanie Helsinki Heart opublikowane zostało przez Frick’ a MH, Elo O, Haapa K i współpracowników.
The Helsinki Heart study was published by Frick MH, Elo O, Haapa K et al.
PolishTo Sinclair ZX80, komputer o pamięci wielkości 1K, do którego kupowało się programy na kasetach magnetofonowych.
It was called the Sinclair ZX80. This was a 1K computer, and you'd buy your programs on cassette tape.
PolishInne ministerstwa, poproszone o opinię, także nic nie wiedzą, toteż mówią: "Nam wydaje się, że jest O.K.”.
Other government departments asked for their opinion do not know either, so they say, 'It seems okay to us'.
Polish(Śmiech) O.K., prelegent Lawrence Lessig, zgadza się.
PolishMówi Phil Gambone dzwonię z radia K. R. O. K.
PolishO.K., ale to tak na marginesie.
PolishAntytrombina, glikoproteina o masie 58 kDa, zlozona z 432 aminokwasów, nalezy do nadrodziny serpin (inhibitorów proteazy serynowej).
Antithrombin, a 58 kD, 432 amino-acid glycoprotein, belongs to the serpin (serine protease inhibitor) superfamily.
PolishWydaje się O.K.
PolishV postavení štátov uchádzajúcich sa o pristúpenie k Európskej únii a v postavení pozorovateľov na konferencii podpísali tento záverečný akt:
V postavení státov uchádzajúcich sa o pristúpenie k Európskej únii a v postavení pozorovatelov na konferencii podpísali tento záverecný akt:
Polishna kowalencyjnym rekombinowanego ludzkiego G- CSF (r- metHuG- CSF) z jedną cząsteczką glikolu polietylenowego (PEG), o masie cząsteczkowej 20 kDa.
Pegfilgrastim is a covalent conjugate of recombinant human G-CSF (r-metHuG-CSF) with a single 20 kd polyethylene glycol (PEG) molecule.
PolishStosunek stężenia syrolimusa we krwi do stężenia w osoczu (K/ O) wynosi 36, co wskazuje, że syrolimus w bardzo znacznym stopniu przenika do elementów morfotycznych krwi.
The blood to plasma ratio (B/ P) of 36 indicates that sirolimus is extensively partitioned into formed blood elements.
PolishPegfilgrastym jest koniugatem kowalencyjnym rekombinowanego ludzkiego G- CSF (r- metHuG- CSF) z jedną cząsteczką glikolu polietylenowego (PEG), o masie cząsteczkowej 20 kDa.
Pegfilgrastim is a covalent conjugate of recombinant human G-CSF (r-metHuG-CSF) with a single 20 kd polyethylene glycol (PEG) molecule.
PolishKonstrukcja napowietrznych linii energetycznych o napięciu 220 kV lub większym i długości większej niż 15 km musi przechodzić ocenę wpływu środowiskowego.
The construction of overhead electrical power lines with a voltage of 220 kW or more and a length of more than 15 km has to undergo an environmental impact assessment.

Autres mots

Polish
  • o k