« o kimś » traduction en anglais

PL

« o kimś » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « o kimś » employé en contexte.

Traductions similaires pour « o kimś » en anglais

o adverbe
English
o préposition
o interjection
English
o! interjection
English
lecieć verbe

Exemples d'usage pour « o kimś » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishDzisiaj jednak mówimy o kimś, dla kogo diamenty mogą stać się przekleństwem.
Today, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
PolishPomyślcie proszę o kimś kogo podziwiacie, a kto już odszedł, kogo już nie ma.
Would you think of somebody who you adore, who's no longer there?
PolishZnam kilka faktów o kimś. ~~~ Mam ich datę urodzenia, wiek co robili w domu i czy mówili po angielsku.
I have their date of birth, and their age, and what they did in their household, if they spoke English, and that's it.
PolishZnam kilka faktów o kimś. ~~~ To wszystko co mam.
PolishMyśli się o kimś, kto wybiera materiały.
PolishRobiłem zdjęcie dłoni każdego, ponieważ myślę, że można wiele o kimś powiedzieć na podstawie tego jak wyglądają jego dłonie.
I took pictures of everybody's hands, because I think you can often tell a lot about somebody from how their hands look.
Polishzebrać informacje o kimś
Polishrozmawiać z kimś o czymś
PolishPamiętamy dzisiaj o kimś, kogo już wśród nas nie ma, a kto odegrał ogromną rolę w stworzeniu tego pakietu, a mianowicie o panu pośle Piecyku.
We remember today someone who is no longer with us, but who played a huge role in bringing about this package, and that is Mr Piecyk.
PolishTo może być użyte przy wyjściu dla psa, albo informować o kimś udającym się tam gdzie nie powinien, jak np. młodszy brat w pokoju swojej siostry.
Now that could be a dog door, it could be someone going somewhere where they shouldn't, like a little brother into a little sister's room.
PolishTo nie jest historia o kimś bezimiennym, kto żył w czasie jakiejś wojny, o kimś którego byśmy nie znali nadziej i marzeń, ich osiągnięć, ich rodziny, ich wierzeń i wartości.
This is not a story of a nameless someone who lived in some war, who we do not know their hopes, their dreams, their accomplishments, their families, their beliefs, their values.
PolishZazwyczaj zakochujemy się w kimś o tym samym pochodzeniu społeczno-ekonomicznym o podobnym poziomie inteligencji, tym samym poziomie atrakcyjności i tych samych wartościach religijnych.
And we tend to fall in love with somebody from the same socioeconomic background, the same general level of intelligence, the same general level of good looks, the same religious values.

Autres mots

Polish
  • o kimś