« obietnice » traduction en anglais

PL

« obietnice » en anglais

EN

PL obietnice
volume_up
{féminin pluriel}

obietnice (aussi: obiecanki, przyrzeczenia)
Ten kraj składa nam dzisiaj obietnicę demokratyzacji wciąż bez pokrycia.
This country's current promises that it will achieve democracy remain groundless.
Po pierwsze, bardzo poważnie traktuję obietnice złożone w trakcie przesłuchań.
First, I take the promises I made during the hearings very seriously.
Obietnice bez pokrycia nie przyczynią się do zahamowania globalnego ocieplenia.
Empty promises will not put the brakes on global warming.

Synonymes polonais de « obietnica »

obietnica

Exemples d'usage pour « obietnice » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishCzy może Pan dziś wieczorem złożyć obietnicę, że uzyskają to, o co proszą?
Will you please make a commitment tonight to give them what they are requesting?
PolishDlatego musimy rozpocząć teraz nowy etap, w którym obietnice staną się rzeczywistością.
Therefore, we must now begin a new phase which sees commitments become realities.
PolishObietnice nie mogą jednak kończyć się na opracowaniu samej strategii.
The level of commitment, however, cannot stop at creating a strategy alone.
PolishSkładano obietnice, że proces negocjacji będzie dotrzymywać kroku wprowadzanym w Turcji reformom.
It was promised that the negotiating process would keep pace with reforms in Turkey.
PolishCzy Rada i Komisja zgadzają się, że plany przywódcy Konserwatystów to tylko puste obietnice?
Would the Council and Commission agree that the Conservative leader's plans are just hot air?
PolishOznacza to, że omawiane sprawozdanie to tylko puste obietnice ubrane w piękne słowa i pobożne życzenia.
This means it is just a lot of hot air surrounded by a lot of nice words and wishes.
PolishTo tyle, jeśli chodzi o obietnice składane w tym Parlamencie, co do wsłuchiwania się w głos obywateli!
So much for the talk in this Chamber about listening to the people!
PolishW ten sposób spełniamy obietnicę złożoną przed państwem na początku kadencji.
In this way we have fulfilled the commitment that we made, in front of you, at the beginning of our term of office.
PolishWażne jest, aby każdy rząd złożył istotne obietnice narodowe mające na celu poprawienie naszej konkurencyjności.
It is important that every government makes significant national pledges to improve our competitive position.
PolishCóż, teraz mamy okazję zrealizować te obietnice.
PolishPremier Erdoğan obiecał, że rok 2008 będzie rokiem reform i będziemy zadowoleni, jeżeli spełni tę obietnicę.
Prime Minister Erdoğan has promised that 2008 will be the year of reforms and we shall be pleased to hold him to that.
PolishTak więc przynajmniej uzyskałem taka obietnicę.
PolishW Południowej Osetii wciąż przetrzymywana jest dwójka nastolatków, choć pan Hammerberg otrzymał obietnicę ich zwolnienia.
Two teenagers in South Ossetia are still in custody, although Mr Hammerberg was promised that they would be released.
PolishRada z zadowoleniem przyjęła tę obietnicę.
PolishMyślę, że niektórzy nasi sprzymierzeńcy z Europy składają jedynie gołosłowne obietnice, jeśli chodzi o ich aktywność w Afganistanie.
I think that some of our European allies are merely paying lip-service in terms of what they are doing in Afghanistan.
PolishChciałabym podziękować Komisji Transportu za wzięcie odpowiedzialności za tę sprawę, a Komisji za obietnicę zajęcia się nią.
I would like to thank the Committee on Transport for taking ownership of this issue and the Commission for promising to deal with it.
PolishMam nadzieję, że Komisja spełni swoją obietnicę dotyczącą przedłożenia do końca roku konkretnej propozycji legislacyjnej w tej sprawie.
I hope the Commission respects its commitment to submit a specific legislative proposal on this before the end of this year.
PolishTo niedopuszczalne, aby ci, którzy strzelają do cywilnych demonstrantów byli nazywani bohaterami narodowymi i otrzymywali obietnicę amnestii.
It is inadmissible that those who shoot civilian demonstrators be called heroes of the nation and promised an amnesty.
PolishKomisja Ochrony Środowiska Naturalnego zamierza dopilnować, by spełnili swoją obietnicę, i bardzo dobrze: im bardziej ekonomicznie, tym lepiej.
The Committee on the Environment intends to hold them to this, and that is a good thing: the more economical the better.
PolishObietnice dotyczące redukcji emisji są niewystarczające, jeśli mamy zrealizować zasadniczy cel 2°C.
The pledges made on emission reductions are insufficient to meet the crucial target of 2°C. The negotiations need a new dynamic.