« obrać » traduction en anglais

PL

« obrać » en anglais

volume_up
obrać {v. per.}

PL obrać
volume_up
{verbe perfectif}

1. général

obrać (aussi: obierać)
volume_up
to espouse {v} [form.] (way of life, profession)
obrać (aussi: obierać)
volume_up
to pare {v.t.} (fruit)
obrać (aussi: obierać, obłupać)
By the time you peel it off, you don't want the apple anymore.
W Japonii czymś wspaniałym jest obranie mandarynki i zachowanie skórki w całości.
In Japan, it's a wonderful thing to remove the clementine peel just in one piece.
obrać (aussi: obierać, łuskać)
volume_up
to pod {v} (beans, peas)

Synonymes polonais de « obrać »

obrać

Exemples d'usage pour « obrać » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishMoglibyśmy zatem obrać inny sposób uzyskania możliwości wykorzystania tych funduszy.
We could therefore take a different path here in order to make these funds available.
PolishJeżeli zamierzamy osiągnąć porozumienie z Mercosurem, musimy obrać właśnie tę drogę.
That is the way we must go if we want to obtain an agreement with Mercosur.
PolishZgodziliśmy się, że wyzwanie jest tak poważne, że tym razem taką drogę należy obrać.
We have agreed that the challenge is so great that this time this path must be taken.
PolishNie mogę uwierzyć, że Komisja i Rada zamierzają obrać tak szkodliwy kierunek działania.
I cannot believe the Commission and the Council intend to pursue this damaging path.
PolishMusimy obrać taką drogę, która nie zawiedzie nas wprost do katastrofy.
We must take the path that will save us from heading straight for disaster.
PolishW rzeczywistości musimy obrać najszybszą drogę, gdyż na tym etapie niewiele jest do omawiania.
Indeed, we must take the quickest path, because at this stage there is little to discuss.
PolishNadszedł czas obrać kurs na ciągły rozwój polityki w tym obszarze.
Now it is time to set the course for the continued development of the policy in this area.
PolishParlament Europejski postanowił obrać niezwykłą drogę, wspólnie z Radą i Komisją.
The European Parliament has agreed to take an unusual path together with the Council and the Commission.
PolishMusimy zrobić wszystko, co jest w mocy Europy, aby pomóc Somalii obrać kurs w kierunku pokoju.
We must do everything that is in Europe's power to help Somalia to take a course toward peace.
PolishCzy możemy obrać sobie bardziej inspirujący cel?
Or is it possible to find something a little bit more inspiring to work towards?
PolishMyślę, że nasze opinie na temat tego, jaki kierunek działań obrać, nie są aż tak wyraźnie podzielone.
I actually do not think that we are so fundamentally divided in our opinions on where to go.
PolishTaki kierunek musi obrać również Bruksela.
That is the path, Mr President, that Brussels must also take.
PolishA jeźliż żyć w ciele jest mi to owocem pracy mojej, jednak nie wiem, co bym obrać miał.
But if to live in the flesh, --[if] this shall bring fruit from my work, then what I shall choose I know not.
PolishTo jest w istocie właściwa droga, jaką należy obrać, panie premierze.
This is indeed the right road to take, Prime Minister.
PolishNie ma kierunku działania, ponieważ nikt nie ma jeszcze jasnej koncepcji, jaką obrać drogę wyjścia z kryzysu.
There is a lack of direction because no one yet has any clear idea how to end this crisis.
PolishMy wszyscy w polityce i społeczeństwie musimy obrać tą ścieżkę.
All of us in politics and in society must take that path.
PolishPorozumienie zawarte podczas szczytu G20 pomoże nam obrać prawidłową drogę w kierunku wzrostu i zatrudnienia.
The agreement reached at the G20 summit will help us find the right road to growth and jobs.
Polish(Śmiech) (Brawa) Rzecz jasna, niełatwo zdecydować jakiego balastu się pozbyć i jaką obrać wysokość.
(Laughter) (Applause) It's clear that it's not easy to know which ballast to drop and which altitude to take.
PolishWłaśnie taki kurs musimy obrać, zatem wzywam Komisję i Radę, aby podjęły działania prowadzące w tym kierunku.
This is the course that we need to take, and I ask the Commission and the Council to work towards it.
PolishTaki kierunek musimy obrać w najbliższych latach.
This is the direction we have to take in the coming years.