PL okolica
volume_up
{féminin}

okolica (aussi: dział, teren, powierzchnia, zakres)
volume_up
area {substantif}
Produkt należy wstrzykiwać pod luźną skórę grzbietu pomiędzy dolną częścią karku i okolicą lędźwiową.
The product should be implanted subcutaneously in the loose skin on the back between the lower neck and the lumbar area.
Implant wprowadza się podskórnie, pod skórę wiotką na grzbiecie, pomiędzy nasadą szyi a okolicą lędźwiową.
The implant is inserted subcutaneously, under the loose skin on the back between the lower neck and the lumbar area.
Jest to bardzo uboga okolica, reprezentuję Północną Kenię -- przede wszystkim koczownicze i najbardziej oddalone tereny.
And it's a really poor area. ~~~ I represent Northern Kenya: the most nomadic, remote areas you can even find.
volume_up
neighborhood {substantif} [Amer.]
Wymyśl terapię dla swojej okolicy i zachęcaj innych, żeby robili tak samo.
Create a healing zone in your neighborhood and encourage others to do the same.
Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w okolicy.
The objective here is security for the neighborhood.
I think we'll just stay in the neighborhood.
okolica (aussi: środowisko, otoczenie)
volume_up
environment {substantif}
Nasza okolica była pełna wielkich rodzin, gdzie ojcowie byli głowami rodzin. ~~~ Dorastałam więc śledząc moją matkę rozwódkę w patriarchalnym środowisku.
Our neighborhood was full of large families, where fathers were the heads of households, so I grew up seeing my mother as a divorcee in a patriarchal environment.
okolica
volume_up
environs {substantif}
Sto sześćdziesiąt lat temu kilka tysięcy niewinnych cywilów, w tym kobiety i dzieci, zostało zmasakrowanych w tym siedmiogrodzkim mieście i w okolicach.
160 years ago, several thousand innocent civilians, including women and children, were massacred in this Transylvanian city and its environs.
Wysoki Sądzie, słusznie czy nie...... powszechnie wiadomo, że okolice Niglio' s Coffeehouse...... nie słyną z miejscowych chuliganów czyhających na okazję do popełnienia przestępstwa.
Your Honor, justified or not...... the reputation of the neighborhood around Niglio's Coffeehouse...... is such that urban youths do not tend to do mischief in its environs.
okolica (aussi: dzielnica, sąsiedzi, sąsiedztwo)
volume_up
neighbourhood {substantif} [Brit.]
W celu zmniejszenia kosztów powinniśmy budować małe jednostki produkcyjne, które mogłyby zaopatrywać okolicę w alternatywne paliwa.
In order to reduce costs we should build small production units supplying local neighbourhoods with alternative fuels.
Może to być tylko kilka rodzin lub osób mieszkających w jednym bloku, albo mogą to być tysiące mieszkańców żyjących w danej okolicy.
These may consist of just a few families or individuals living in one block of flats or they may occupy an entire neighbourhood with thousands of inhabitants.
Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Musimy walczyć o przestrzeganie demokratycznych praw wszędzie, nie tylko w naszej okolicy i nie tylko w Afryce Północnej.
Mr President, Commissioner, we must fight for democratic rights everywhere, not just in our own neighbourhood, not just in North Africa.
okolica
okolica
Rzeka przepływająca przez oba miasta i ich okolice ma stać się miejscem wymiany kulturalnej i kulturalnego zazębiania się.
The river between the two towns and their surroundings must become a place of cultural exchange and cultural overlap.
okolica (aussi: dzielnica, bandzior, oprych)
volume_up
hood {substantif} [Amer.] [fam.]

Synonymes polonais de « okolica »

okolica

Exemples d'usage pour « okolica » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishA teraz cała okolica wygląda dokładnie tak samo, jak rok temu.
And now the whole place has been left as it was for a full year.
PolishBliska rodzina, dobrzy znajomi, cicha okolica.
PolishJako, że była to zagrożona okolica, policja ostrzegła mieszkańców, tak więc nikogo już tam nie było, gdy przyszła woda.
Since this was a high-risk location, the police had warned the residents, and no one was there when the water rose.