« omawiać szczegółowo » traduction en anglais

PL

« omawiać szczegółowo » en anglais

PL

omawiać szczegółowo {verbe}

volume_up
omawiać szczegółowo (aussi: omówić szczegółowo, rozwodzić się)
volume_up
to elaborate {v.int.} (go into details)

Traductions similaires pour « omawiać szczegółowo » en anglais

omawiać verbe
szczegółowo adverbe
szczegółowy adjectif

Exemples d'usage pour « omawiać szczegółowo » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishJest to jednak jedna z możliwych alternatyw na przyszłość i to taka, której nie musimy jeszcze szczegółowo omawiać.
However, that is a possible alternative for the future and one that we cannot yet go into in any detail.
PolishNie będę omawiać szczegółowo tych różnych zagadnień, ale przedstawię swoją opinię na temat trzech najważniejszych.
I will not go into detail on the different issues, but will give my view on the three most important ones.
PolishNie będę szczegółowo omawiać tego długiego dokumentu o charakterze technicznym - wspomnę jedynie o najważniejszych punktach.
I shall not go into the detail of this lengthy technical document but will highlight the essential points.
PolishPowiedziałam mu, że będziemy razem siedzieć przez godzinę i omawiać szczegółowo plan dla nich, zawierający to, co moim zdaniem możemy im zaproponować.
I said to him we are going to sit for an hour and we are going to work through your plan with what I think we can offer you.
PolishPodczas przyznanych mi dzisiaj czterech minut nie mam czasu szczegółowo omawiać wszystkich z wielu wprowadzonych przez nas punktów i poprawek.
In my four minutes this morning, I do not have time to go through all the points and all the improvements that we have made in great detail.
Polish. - (DE) Panie przewodniczący, odbyliśmy już debatę odnośnie do tego punktu w Strasburgu, nie muszę więc omawiać jej dziś bardziej szczegółowo.
rapporteur. - (DE) Mr President, we have already held the debate on this item in Strasbourg, so I do not need to discuss it further today.
PolishNa koniec chcę powiedzieć, że jutro jadę do Grecji, gdzie odbędę dwudniową wizytę i oczywiście będziemy szczegółowo omawiać wszystkie zagadnienia.
Finally, tomorrow I am flying to Greece, where I will be on a two-day full visit and we will, of course, discuss all these questions in detail there.
PolishZamiast omawiać szczegółowo wszystkie kwestie, chciałbym skupić się na zagadnieniu reformy policyjnej, które jest obecnie problemem najbardziej palącym.
Rather than go through every single issue, I will concentrate on the question of police reform because this is the most urgent matter at the present time.
PolishNie będę omawiać tutaj szczegółowo przyczyn wysokich cen ropy, ponieważ zostały one bardzo dobrze przedstawione w zeszłym tygodniu w sprawozdaniu Komisji Europejskiej.
As the reasons for high oil prices were well presented by the European Commission in its report last week, I will not discuss them in detail.
Polish. - Mam nadzieję, że szanowny pan poseł zechce respektować fakt, że nie chcę szczegółowo omawiać jednego z wielu projektów, które wyciekły do mediów.
Member of the Commission. - I hope the honourable Member will respect the fact that I will not go into detail about one draft out of many that has been leaked.
PolishNie zamierzam szczegółowo omawiać tych spraw, ale chcę wspomnieć jedynie o dwóch symbolicznych i niepokojących sytuacjach, które zasługują na natychmiastowe potępienie.
I am not going to enter into the details of all these cases, but let me mention just two symbolic and worrying situations that should be condemned immediately.