« opatrzony » traduction en anglais

PL

« opatrzony » en anglais

PL

opatrzony {adjectif masculin}

volume_up
opatrzony

Exemples d'usage pour « opatrzony » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishUważam, że dzisiejszy test nie jest opatrzony nazwą żadnego kraju.
I think that today's test does not have any one country's name on it.
PolishKażdy dokument jest opatrzony nagłówkiem podkreślających wagę współpracy i jej zacieśnienia.
Every document comes with a headline emphasising the importance of collaborating and strengthening our cooperation.
PolishW takim przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
Applications must be signed by the applicant and attested by a notary.
PolishCzęstokroć tak się dzieje w szwedzkich debatach, że ilekroć pada argument, to jest opatrzony nawiązaniem do demokracji.
It is often true in Swedish debates that when you make your point you make a reference to democracy.
PolishWtedy Izba nalegała, że instrument nakazu powinien zostać opatrzony minimalnymi gwarancjami procesowymi w postępowaniu karnym.
This House insisted at the time that it should be accompanied by minimum procedural guarantees in criminal legal proceedings.
PolishChociaż Michael Cashman jest uroczym człowiekiem, muszę przyznać, że za każdym razem gdy widzę dokument opatrzony jego nazwiskiem, podchodzę do niego z pewną dozą sceptycyzmu.
While Mr Cashman is a very charming gentleman, I must say that whenever I see anything with his name on it, I do look on it with some degree of scepticism.
PolishKażdy banknot jest opatrzony podpisem jednego z trzech dotychczasowych prezesów EBC: Willema F.
Each banknote bears the signature of either Willem F. Duisenberg, Jean-Claude Trichet or Mario Draghi – the first, second and third Presidents of the European Central Bank respectively.