« operacyjny » traduction en anglais

PL

« operacyjny » en anglais

PL operacyjny
volume_up
{adjectif masculin}

operacyjny (aussi: sprawny, bieżący)
Pierwszym krokiem ku tej konsolidacji może być sztab operacyjny Unii Europejskiej.
A first step towards this consolidation may be an operational headquarters for the European Union.
Znów podkreślę, że to państwa członkowskie muszą naszkicować program operacyjny.
Again, I would stress that it is the Member State which has to draw up the operational programme.
Potrzebny jest plan operacyjny; aby działanie było skuteczne, należy wykorzystać siły morskie i powietrzne.
An operational plan is needed; sea and air forces must be used in order to allow effective action.

Exemples d'usage pour « operacyjny » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishA cały system operacyjny - to jest dobre - cały system operacyjny mieścił się w 211k.
And the entire operating system -- this is the good part -- the entire operating system fit in 211k.
PolishJest to więc główny rejon operacyjny agencji FRONTEX.
Thus, the majority of FRONTEX's work concerns that area.
PolishJednym z naszych największych problemów jest nasz system operacyjny, który nie daje nam informacji zwrotnych.
And one of the major problems that we have is our operating system is not giving us the proper feedback.
PolishWiemy wiele na temat systemów operacyjnych telefonów komórkowych, ale tym, czego na prawdę potrzebujemy, jest moralny system operacyjny.
We know more about mobile operating systems, but what we really need is a moral operating system.
PolishTo oryginalny system operacyjny Maca.
PolishFrancuska prezydencja przytoczyła go jako ewentualny projekt operacyjny dla naszej nowej Unii Europejskiej regionu śródziemnomorskiego.
The French Presidency cited it as a possible operation project for our new European Union for the Mediterranean.
Polishzysk operacyjny przed opodatkowaniem
PolishCzym jest moralny system operacyjny?
PolishEuropol stał się w pełni operacyjny 1 lipca 1999 r. po ratyfikacji konwencji o Europolu przez wszystkie państwa członkowskie UE.
Europol commenced its full activities on 1 July 1999 following ratification of the Europol Convention by all EU Member States.
Polishsystem operacyjny z wierszem poleceń
PolishPrzezskórna angioplastyka wieńcowa to zabieg operacyjny stosowany w celu odblokowania zwężonych tętnic wieńcowych (naczyń krwionośnych serca).
Percutaneous coronary intervention is an operation used to unblock narrowed coronary arteries (blood vessels in the heart).
Polishskorygowany zysk operacyjny
Polishsieciowy system operacyjny
Polishdyskowy system operacyjny
PolishI dla mojego umysłu, ten nowy system operacyjny dla naszych firm obraca się wokół trzech składników autonomii, mistrzostwa i celu Autonomia: pragnienie, by kierować naszym własnym życiem.
And to my mind, that new operating system for our businesses revolves around three elements: autonomy, mastery and purpose.
PolishByła to tak radykalna zmiana, że zespół twórców pierwszego Macintosha w latach 1982, 83, 84 musiał napisać zupełnie nowy system operacyjny od zera.
It was such a radical change, in fact, that the early Macintosh development team in '82, '83, '84 had to write an entirely new operating system from the ground up.
PolishRozmieszczanie jest kontynuowane bez naruszenia ogólnych ram czasowych operacji, a początkowy potencjał operacyjny powinien zostać osiągnięty w połowie marca.
Deployment was continued without affecting the overall time frame of the operation, and the initial operating capability should still be reached by the middle of March.
PolishW tym kontekście program operacyjny dla Abruzji mógłby obejmować realokację funduszy strukturalnych przeznaczonych dla innych, obecnie bardziej konkurencyjnych regionów europejskich.
In this context, the Abruzzo operative programme could involve a reallocation of structural fund resources earmarked for other Italian regions that are now more competitive.