« osoba » traduction en anglais

PL

« osoba » en anglais

PL osoba
volume_up
{féminin}

1. général

osoba (aussi: osobnik, człowiek)
volume_up
person {substantif}
Osoba, która złożyła skargę, jest informowana o wyniku dochodzeń.
The person lodging the complaint shall be informed of the outcome of such inquiries.
Tak, ta osoba na emeryturze uzyska 150 swojego wcześniejszego dochodu.
Yes, this person retired at 150 percent of their working income in retirement.
I jeśli ta osoba potrzebuje pomocy, jeśli cierpi, jesteśmy automatycznie gotowi pomóc.
And if that person is in need, if that person is suffering, we're automatically prepared to help.

2. Commerce

osoba (aussi: sztuka)
volume_up
head {substantif}
Osoba piastująca ten urząd musi wyrażać poglądy kolektywu szefów państw lub rządów.
The incumbent must express the views of the collective Heads of State or Government.
Wyobrażałam sobie coś w rodzaju długiej kolejki osób, które nigdy nie odchodziły, które zawsze byłyby wśród nas.
I imagined in my head, a kind of long line of individuals that were never going away, that would always be with us.
Protekcjonizm, który straszy na różnych szczeblach, jest przeszkodą nie tylko w swobodnym przepływie osób, ale również dla rynku wewnętrznego.
The protectionism that rears its head at various levels is an obstacle not only to the free movement of persons but also to the internal market.

Exemples d'usage pour « osoba » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishJeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
PolishJako osoba stojąca z boku, mocno wierzę w dziedzinę wczesnego rozpoznawania raka.
So, as an aside, I firmly believe in the field of trying to identify cancer early.
Polishjeśli osoba poddawana jest leczeniu lub przyjmuje leki, które mogą osłabić układ
If you or your child are receiving treatment or taking medicines that may weaken the
PolishCo trzecia osoba w tym pomieszczeniu będzie miała raka na jakimś etapie życia.
One in three people in this room will develop cancer at some stage in their lives.
PolishJeśli wstrzyknięcie wykonuje za pacjenta inna osoba, lek można także podawać w wo
If someone else is injecting you, they can also use the back of your arms.
PolishOsoba piastująca ten urząd musi wyrażać poglądy kolektywu szefów państw lub rządów.
The incumbent must express the views of the collective Heads of State or Government.
PolishOznacza to, że pan poseł Sumberg jest teraz, niestety, ostatnią osobą do wywołania.
It means that Mr Sumberg, to my regret, is now the last Member to be called.
PolishZa inne niż ww. czas i warunki przechowywania odpowiedzialna jest osoba stosujaca lek.
Other in-use storage times and conditions are the responsibility of the user.
Polish    Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych, które jej dotyczą.2.
Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.2.
PolishJestem pewien, że gdyby do tego doszło, pan będzie pierwszą osobą, która to zakwestionuje.
I am sure that you, Commissioner, will be the first to complain if that happens.
Polishma bliski kontakt z osobą z osłabionym układem immunologicznym, np. osobą z chorobą
has a close contact such as a household member who has a weakened immune system, e.g., a
PolishJedna osoba wykonała wszystkie osiem partii -- bass śpiewający partie sopranów.
Someone did all eight videos -- a bass even singing the soprano parts.
PolishPragnę państwu przypomnieć, że na świecie jedna osoba na 20 tys. jest dotknięta albinizmem.
I would like to remind you that albinism affects one in 20 000 people worldwide.
Polishjeśli osoba zakażona jest ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), lecz bez objawów
If you or your child have infection with Human Immunodeficiency Virus (HIV) but do not
Polish    Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących.2.
Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.2.
PolishNie prowadzić samochodu; pacjenta powinna zawieźć inna osoba lub należy wezwać karetkę.
Do not drive to the hospital, get somebody else to take you or call for an ambulance.
PolishPani poseł Morin-Chartier nie jest jedyną osobą, która o tym mówi.
Madam President, Mrs Morin-Chartier is not the only one who has said this.
PolishByłam jedyną osobą w kategorii obustronnej amputacji niskiej - poniżej kolana.
I was also the only, what they call "bilateral BK" -- below the knee.
PolishWe wszystkich przypadkach dana osoba nagrywała oryginalne słowa w budce kontrolnej.
All of their voices had been made by a speaker recording original words in a control booth.
PolishSiedzisz twarzą w twarz z osobą, która decyduje o życiu lub śmierci.
You're basically face-to-face with someone that essentially decides life or death.