« owszem » traduction en anglais

PL

« owszem » en anglais

EN

PL owszem
volume_up
{adverbe}

A świat stał się jedną wielką konkurencją, walką - owszem, pokojową, ale bardzo zaciętą - o to, by narzucić swój model innym.
No, the world has become one of competition, of a struggle - a peaceful one, certainly, but a fierce one - to impose one's model on the others.
UKIP ciągle naucza nas, że nie powinniśmy wtrącać się w sprawy krajowe, lecz oni sami, owszem, wmieszali się w głosowanie w Irlandii, nie ma co do tego wątpliwości.
UKIP constantly tells us that we should not interfere in national matters, but they certainly interfered in the vote in Ireland, there is no doubt about it.

Exemples d'usage pour « owszem » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Polish(I owszem nie dałem zgrzeszyć ustom moim, abym miał żądać przeklęstwa duszy jego.
(Yea, I have not suffered by mouth to sin By asking his life with a curse);
PolishOwszem, było to trudne do wyjaśnienia, ale pojawił się spontaniczny oddolny ruch.
So yeah, it was difficult to explain, but there was a grassroots movement.
PolishOwszem, nasz alternatywny model demokracji nie przez wszystkich był mile widziany.
Of course, our alternative democratic model was not welcomed by everybody.
PolishI był to, owszem, zdrowy wybór, ponieważ woda nie była zdatna do picia.
That was the healthy choice -- right -- because the water wasn't safe to drink.
PolishOwszem, prawda zginęła, a ten, co odstępuje od złego, na łup podany bywa.
Yea, truth is lacking; and he that departeth from evil maketh himself a prey.
PolishOwszem odrzuciliście wszystkę radę moję, a karności mojej nie chcieliście przyjąć;
But ye have set at nought all my counsel, And would none of my reproof:
PolishAle nie możemy przesunąć Ziemi, przynajmniej nie tak łatwo, ale małą asteroidę -- owszem.
But we can't move the Earth, at least not easily, but we can move a small asteroid.
PolishOwszem, jeźli na rozum zawołasz, a roztropności wezwieszli głosem swoim;
Yea, if thou cry after discernment, And lift up thy voice for understanding;
PolishWyrzuć naśmiewcę, a ustanie zwada; owszem uspokoi się swar i pohańbienie.
Cast out the scoffer, and contention will go out; Yea, strife and ignominy will cease.
PolishTe trzy rzeczy są ukryte przedemną, owszem cztery, których nie wiem:
There are three things which are too wonderful for me, Yea, four which I know not:
PolishI owszem daleko więcej członki, które się zdadzą być najmdlejsze w ciele, potrzebne są.
Nay, much rather, those members of the body which seem to be more feeble are necessary:
PolishTo owszem prawda, że kryje w sobie duże możliwości, ale wraz siecią pojawia się wyzwanie.
Well, it is true that it has a lot of potential, but with a grid we have a challenge.
PolishTe trzy rzeczy są, które wspaniale chodzą, owszem cztery, które zmężyle chodzą:
There are three things which are stately in their march, Yea, four which are stately in going:
PolishOwszem dochodziły mnie pewne spekulacje, niemniej jednak rozwiązania wciąż nie ma.
I have heard that there is some speculation here, but nevertheless there is still no solution.
PolishOwszem, miałam pomoc, ale szczerze mówiąc, to ja byłam liderem grupy.
It's not that I didn't have help, but honestly, I sort of led, I was the team leader.
PolishOwszem jeszcze w zieloności swojej, niż bywa podcięta, prędzej niż inna trawa usycha.
Whilst it is yet in its greenness, [and] not cut down, It withereth before any [other] herb.
PolishOwszem, miasto pokarmu podali mi żółć, a w pragnieniu mojem napoili mię octem.
Let their table before them become a snare; And when they are in peace, [let it become] a trap.
PolishNie uchylaj się na prawo ani na lewo; owszem, odwróć nogę twoję od złego.
Turn not to the right hand nor to the left: Remove thy foot from evil.
PolishOwszem sami wiecie, że moim potrzebom i tych, którzy są ze mną, służyły te ręce,
Ye yourselves know that these hands ministered unto my necessities, and to them that were with me.
PolishI owszem przybywało mnóstwo wierzących Panu, mężów i niewiast).
and believers were the more added to the Lord, multitudes both of them and women;