« pozew » traduction en anglais

PL

« pozew » en anglais

PL pozew
volume_up
{masculin}

1. général

pozew

2. Droit

pozew
volume_up
suit {substantif}

Exemples d'usage pour « pozew » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishMówimy o wyrażaniu poglądów politycznych, w związku z którymi pozew wniosła...
We are talking about a political expression, in respect of which legal action is being taken by ...
PolishWięc mamy pięć milionów, to znaczy, pięć milionów autorów a pięć milionów powodów to wielki pozew.
So you have five million, that is, five million authors and five million plaintiffs is a massive lawsuit.
PolishNie, to nie jest amerykański pozew zbiorowy.
PolishJeśli ktoś wnosi pozew, bo dziecko spadło z huśtawki, obojętne jak skończy się ta sprawa w sądzie, i tak wszystkie huśtawki znikną.
If someone brings a lawsuit over, "A kid fell off the seesaw," it doesn't matter what happens in the lawsuit, all the seesaws will disappear.
Polishzłożyć pozew rozwodowy
Polishwnieść pozew o rozwód
PolishKomisja wnosi do Trybunału Sprawiedliwości pozew przeciwko Francji o naruszenie Traktatu poprzez nałożenie podatku przywozowego na wina włoskie.
The Commission brings before the Court of Justice an action against France for infringement of the Treaty by imposing an import tax on Italian wines.
PolishNa koniec chciałabym podziękować wszystkim i powiedzieć, że chyba po raz pierwszy prawie nikt nie wspomniał o tym, że Europa ma zamiar wysunąć pozew grupowy.
I would like to end by thanking you and saying that maybe for the first time, almost nobody mentioned that Europe is going to do a class action.
PolishOrzeczenie jest nieważne, bowiem sąd okręgowy w Monachium odrzucił pozew przeciwko Tobiasowi Pflügerowi w dniu 21 lipca 2009 r. w drugiej i ostatniej instancji.
The judgment is invalid because the Munich regional court dismissed the action against Tobias Pflüger on 21 July 2009 in second and final instance.
PolishOrzeczenie jest nieważne, bowiem sąd okręgowy w Monachium odrzucił pozew przeciwko Tobiasowi Pflügerowi w dniu 21 lipca 2009 r. w drugiej i ostatniej instancji.
The judgment is invalid because the regional court in Munich dismissed the action against Tobias Pflüger on 21 July 2009 in the second and final instance.