PL przyjąłem
volume_up
{interjection}

1. Télécommunications

przyjąłem (aussi: odebrałem)
volume_up
roger {interj.}
przyjąłem (aussi: odebrałem, dobra)
przyjąłem (aussi: odebrałem, dobra)
volume_up
copy {interj.}
przyjąłem (aussi: odebrałem, dobra)
volume_up
copy that {interj.}
przyjąłem (aussi: odebrałem, dobra)
volume_up
roger that {interj.}

Exemples d'usage pour « przyjąłem » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishZ radością przyjąłem odpowiedź przewodniczącego Rady.
(GA) Mr President, I welcome the response of the President-in-Office of the Council.
PolishPrzyjąłem ten komunikat i przekażę go Radzie na posiedzeniu 9 października.
I have heard this and I will pass it on to the Council at our meeting on 9 October.
PolishZ zadowoleniem przyjąłem fakt, że większość posłów głosowała przeciw rezolucji.
I welcomed the fact that the majority voted against the resolution.
PolishPrzyjąłem to z zadowoleniem; oznacza to również, że możemy być zadowoleni z wyniku.
I welcome this, and it means we can also be happy with the result.
PolishPrzyjąłem do wiadomości podniesione podczas debaty problemy i sugerowane rozwiązania.
I have taken note of the issues they have raised in this debate and of the suggestions made.
Polish(MT) Ja również z zadowoleniem przyjąłem wynik irlandzkiego referendum.
(MT) I too, welcome the result of the Irish referendum with pleasure.
PolishZ zadowoleniem przyjąłem niedawno zgłoszoną koncepcję państwa wiodącego.
I welcome the idea of a Lead State which was announced recently.
PolishZ zadowoleniem przyjąłem tę poprawkę i uwzględniliśmy ją w moim sprawozdaniu.
I welcome that amendment, and we have put it in my report.
PolishZ satysfakcją przyjąłem informację o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla panu Liu Xiaobo.
It was with great satisfaction that I learned that Mr Liu Xiaobo had received the Nobel Peace Prize.
PolishW związku z tym przyjąłem bardzo krytyczne podejście przed sporządzeniem przedmiotowego sprawozdania.
I therefore took a very critical approach to the drafting of this report.
Polish(PT) Ja także z radością przyjąłem tę debatę i komentarze w tej sprawie.
(PT) I, too, welcome the debate and comments on this issue.
PolishNigdy nie domagałem się ani nie przyjąłem nawet grosza za moją pracę; robię to, ponieważ w to wierzę.
I have never requested or been paid a penny for my work; I do it because I believe in it.
PolishW lutym przyjąłem tutaj wizytę 60 Koptów apelujących o pomoc.
Last February, I received 60 Copts here and they called out for help.
Polish. - Z zadowoleniem przyjąłem uznanie rosnącego znaczenia Komisji Petycji.
in writing. - I welcome the report's acknowledgement of the rising significance of the Committee on Petitions.
PolishNiemniej jednak z zadowoleniem przyjąłem fakt, że w tym przypadku projekt wydaje się mniej kontrowersyjny.
However, I was pleased that, in this case, the proposal seems to be less controversial.
PolishTaką linię rozumowania przyjąłem i zamierzam jej bronić.
That is the line that I have taken and, in the future, that is the line that I will defend.
PolishDlatego z zadowoleniem przyjąłem ten środek i głosowałem za.
For this reason I welcomed and voted in favour of this measure.
PolishZ zadowoleniem przyjąłem inicjatywę prezydenta Obamy w tym względzie.
I welcome President Obama's initiative in this regard.
PolishZ zadowoleniem więc przyjąłem sprawozdanie, które podkreśla podejmowane w Europie inicjatywy.
It was therefore gratifying to see a report which highlights the initiatives being carried out in Europe.
PolishZ radością przyjąłem sprawozdanie Parlamentu dotyczące planu STE.
I very much welcome Parliament's report on the SET Plan.