« reżim » traduction en anglais

PL

« reżim » en anglais

PL

reżim {masculin}

volume_up
reżim
Reżim gwinejski to najbardziej skorumpowany reżim w dzisiejszym świecie.
The Guinean regime is the most corrupt regime in the world today.
Reżim wojskowy zaostrza działania wobec więźniów politycznych.
The military regime is becoming more aggressive as regards political prisoners.
Reżim musi słuchać aspiracji ludzi do otwartości i demokracji.
The regime has to listen to the people's aspirations for openness and democracy.
reżim (aussi: dieta, regulamin, tryb życia)
reżim (aussi: reżym)

Exemples d'usage pour « reżim » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishChiny świadomie wspierają dziś każdy autorytarny reżim na świecie, od Birmy po Białoruś i Sudan.
Currently, China is deliberately supporting each and every one of the authoritarian regimes in the world, from Burma through to Belarus and Sudan.
PolishBirmański reżim dalej ogranicza podstawowe prawa człowieka i wolności, w tym dostęp do niezależnych źródeł informacji.
The Karen minority is being persecuted by the authorities and has sought refuge in Thailand where it is living on the verge of poverty.
PolishOczywiście reżim totalitarny ma wiele wad: jest to zamknięte społeczeństwo, nie ma wolności słowa, nie ma wolności prasy.
Obviously there are many drawbacks in totalitarian regimes: it is a closed society, there is no freedom of speech, no freedom of the press.
PolishDzisiaj jest to nadal region, gdzie małe, nikczemne reżimy satelickie, jak reżim pana Kadyrowa, dopuszczają się przerażających naruszeń praw człowieka.
Today it is still a region where small, evil satellite regimes, like that of Mr Kadyrov, commit horrific violations of human rights.
PolishRządzący reżim wojskowy nie spełnił właściwie żadnej z obietnic złożonych wspólnocie międzynarodowej po wybuchu ubiegłorocznego powstania.
If the situation in Burma does not improve, there is a danger that the Secretary-General of the United Nations will call off his visit in December.
PolishTo niedopuszczalne, że Rumunia, kraj, który uważa się za demokratyczny, pozwala, aby komunistyczny reżim wywierał nań tego rodzaju naciski.
It is completely unacceptable that Romania, a country that claims to be a democracy, allows itself to be pressurised in this way by a Communist tyranny.
PolishReżim nie może przetrwać, skoro jego sąsiedzi przechodzą proces demokratycznych przemian, a ponadto jest on izolowany w społeczności międzynarodowej.
It cannot survive when its neighbours are in the process of transition to democracy, and also because it is isolated within the international community.
PolishEfekt ten osiągnięty został jednak skandalicznie wysokim kosztem: praw migrantów i uchodźców przymusowo zawracanych do krajów, gdzie istnieje reżim, taki jak reżim Kadafiego.
However, this has been at a scandalously high cost: the rights of migrants and refugees, forcibly returned to regimes such as Gaddafi's.
PolishNiestety przedstawiciele Rosji wciąż usprawiedliwiali zbrodnie popełnione przez totalitarny reżim komunistyczny na terytoriach okupowanych przez ZSRR.
Unfortunately, Russian representatives repeatedly continued to explain away the crimes committed by totalitarian communism in the territories occupied by the USSR.
PolishI rzeczywiście: zachęcają one do spekulacji, równocześnie narażając na niepowodzenie plany naprawy gospodarczej, które i tak już nakładają na obywateli drakoński reżim oszczędnościowy.
In fact, they encourage speculation, jeopardising the chances of success of the already draconian recovery plans imposed on their people.
PolishTak jak pani, ja również byłem w Sarajewie i w Mostarze w czasie wojny i ja też byłem świadkiem masowych wysiedleń ludności przez reżim Miloszewicza, jak i solidarności Albańczyków.
Like you, I, too, was in Sarajevo and Mostar during the war, and I too witnessed Milosevic's mass population displacements and the solidarity of the Albanians.