« rzadziej » traduction en anglais

PL

« rzadziej » en anglais

PL rzadziej
volume_up
{comparatif}

rzadziej
Jeżeli nie jest to możliwe, powinni oni przyjmować lek rzadziej.
If this is not possible, they should take the tablets less often.
Gdybym musiał czekać, aż otrzymam mandat do działania, z całą pewnością poruszałbym się o wiele rzadziej.
If I had to wait until I had a mandate to move, I would certainly move less often.
Jeżeli praca nerek jest zaburzona, lek Cubicin można podawać rzadziej, np. co drugi dzień.
If your kidneys do not work well, you may receive Cubicin less often, e. g. once every other day.

Exemples d'usage pour « rzadziej » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishLudzie, którzy tego unikają, zapadają na choroby zakaźne około 30% rzadziej.
And the people who avoid that have 30 percent less infectious disease or something.
PolishNależy regularnie (nie rzadziej niż co 3 miesiące) oceniać korzyści leczenia.
The therapeutic benefit should regularly (at least every three months) be reassessed.
PolishPacjenci, którzy cierpią na choroby nerek powinni rzadziej przyjmować preparat Hepsera.
Patients who have problems with their kidneys should take Hepsera less frequently.
PolishDziałania te są niezbyt częste (występują rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów)
These side effects are uncommon (fewer than 1 in every 100 patients treated).
PolishNiezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, lecz rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):
Uncommon (more than 1 out of 1.000, but less than 1 out of 100 patients):
PolishRzadko (częściej niż u 1 na 10 000, lecz rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):
Rare (more than 1 out of 10.000, but less than 1 out of 1.000 patients):
PolishNastępujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):
The following side effects are rare (occur in less than 1 in 1000 patients):
PolishTechnologia pojawia się zawsze się, gdy mówimy o designie, ale nauka rzadziej.
Technology always comes into play when design is involved, but science does a little less.
PolishRzadko (występują częściej niż u 1 na 10 000 osób, lecz rzadziej niż u 1 na 1 000).
Rare (in more than 1 out of 10,000 people, but less than 1 in 1,000).
PolishRzadziej obserwowano obumieranie skóry i tkanek wokół miejsca wstrzyknięcia (martwica).
Dead skin and tissue around the injection site (necrosis) are reported less frequently.
PolishZgłaszano także inne, rzadziej występujące działania niepożądane, niektóre z nich były poważne.
Other less common side effects have been reported and some of these were serious.
PolishCzęsto: działania niepożądane, które mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów.
Common: side effects which may occur in less than 1 of 10 patients.
PolishRzadkie objawy niepożądane (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000):
Rare side effects (likely to occur in fewer than 1 in 1,000 patients):
PolishTe działania niepożądane są rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów)
If y ou get any of the following, (potentially less serious), side effects:
PolishDebaty między nimi są bardziej otwarte, a konflikty regionalne rzadziej występują.
Those debates are more open and regional conflicts less frequent.
PolishNastępujące działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):
The following side effects are uncommon (occur in less than 1 in 100 patients):
PolishNastępujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):
The following side effects are very rare (occur in less than 1 in 10000 patients):
PolishCzęsto (występują częściej niż u 1 na 100 osób, lecz rzadziej niż u 1 na 10).
Common (in more than 1 out of 100 people, but less than 1 in 10).
PolishRzadziej do wytworzenia inhibitorów dochodzi w ciągu pierwszych 100 dni ekspozycji.
Rarely, inhibitors may develop after the first 100 exposure days.
PolishPodwyższone stężenia bilirubiny, chociaż występowały rzadziej, wydawały się być bardziej trwałe.
Although less common, elevations in bilirubin appeared to be more persistent.