« swój » traduction en anglais

PL

« swój » en anglais

volume_up
swój {adj. m.}

PL swój
volume_up
{adjectif masculin}

swój (aussi: własny, rodzony)
Jako polityk wiem, jak trudno jest wytłumaczyć swemu własnemu elektoratowi, dlaczego na przykład sąsiedzi bardziej dbają o dzieci.
As a politician I know how difficult it is to explain to one's own electorate why for example one's neighbours care about children more.
Jak można reagować proporcjonalnie, starając się chronić własnych cywilów, jeżeli druga strona używa swoich cywilów jako żywych tarcz?
How, when trying to protect one's own civilians, is it possible to react proportionately if the other side is using its own civilians as human shields?

Exemples d'usage pour « swój » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishI w rezultacie, tracą oni swój talent lub jeszcze gorzej, przestają grać zupełnie.
And as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.
PolishTo wszystko ma swój wymiar odnoszący się do rodziny, podstawowej komórki społecznej.
All of this has a dimension in relation to the family, the basic unit of society.
PolishWykowałeś sobie na wysokiem miejscu grób swój, a wystawiłeś na skale przybytek swój?!
hewing him out a sepulchre on high, graving a habitation for himself in the rock!
PolishA Rick jest jak pogański bóg, co jest, jak sądzę, na swój sposób dość stosowne.
And Rick is as a pagan god, which I thought was kind of appropriate, in a certain way.
PolishMam ogromną nadzieję, że białoruskie społeczeństwo weźmie swój los w swoje ręce.
I hope very much for the Belarusian people that they take control of their own destiny.
PolishCzy czasami wydaje ci się, że ze względu na swój wiek, nie traktują cię poważnie?
Do you have the feeling that because you are young, you are not always taken seriously?
PolishPokazał on... usiadł na scenie w ten sposób i zademonstrował swój system.
What he showed -- he sat on a stage like this, and he demonstrated this system.
PolishTysiące ludzi straciło swój dobytek, a ogromne obszary lądu zostały zdewastowane.
Thousands lost their belongings and large areas of land were laid waste.
PolishOne tak czy owak będą musiały podnieść swój kapitał w nadchodzącym dziesięcioleciu.
Banks will, in any case, need to be increasing their capital during the coming decade.
PolishW jego wyniku dalajlama oraz 80 tysięcy Tybetańczyków musiało opuścić swój kraj.
As a result of the uprising, the Dalai Lama and 80 000 Tibetans had to leave their country.
PolishSektory energochłonne muszą również wnieść swój wkład w zmniejszenie emisji CO2.
The energy-intensive sectors must make their contribution to cutting CO2 emissions as well.
PolishSą pewne priorytety i powinny zachować swój charakter, nawet w tak trudnym okresie.
These are priorities, and they should remain as such, including in this difficult period.
PolishCzłonkowie Komisji Kultury i Edukacji mają w tym swój udział w postaci przygotowanej opinii.
We in the Committee on Culture and Education have contributed via this opinion.
PolishProsty diagram pokazuje, że jesteś na samej górze, popychając swój pomysł w świat.
The quick little diagram of it is, you're up here, and you are pushing it out to the world.
PolishTak więc zachowuje się, w pewnym sensie, jak żywy organizm próbujący utrzymać swój stan.
So it's acting, in a sense, like a living system trying to preserve itself.
PolishIlu z Was osiągnęło swój cel czy spełniło marzenie i myślało czy to się naprawdę stało?
How many have ever got a goal or desire and thought, is this all there is?
PolishA my musimy mieć swój, by wspólnie dojść do ugody, która wszystkim przyniesie korzyści.
We must arrive with ours and together reach a deal that delivers for all.
PolishTe, które rozwinęły się kosztem innych, powinny niezwłocznie spłacić swój dług.
Those that have progressed at the expense of others should pay back their debt without delay.
PolishPartnerstwo transatlantyckie już dawno straciło swój czysto gospodarczy charakter.
The transatlantic partnership ceased to be merely economic long ago.
PolishBodaj ją byli przeklęli, którzy przeklinają dzień, którzy są gotowi, wzruszać płacz swój
Let them curse it that curse the day, Who are ready to rouse up leviathan.