« trzęsienie » traduction en anglais

PL

« trzęsienie » en anglais

PL trzęsienie
volume_up
{neutre}

trzęsienie (aussi: drżenie)
volume_up
quake {substantif}
To siejące spustoszenie trzęsienie pochłonęło znaczną ilość ofiar i stworzyło niezwykle trudną sytuację dla osób nim dotkniętych, szczególnie w prowincji Syczuan.
This devastating quake has claimed a large number of victims and has created extremely difficult conditions for those who have been affected by it, especially in Sichuan Province.
trzęsienie (aussi: potrząśnięcie)
volume_up
shake {substantif}
I powstało z prędka wielkie trzęsienie ziemi, że się poruszyły grunty więzienia, i zarazem się otworzyły wszystkie drzwi, i wszystkich się związki rozwiązały.
and suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison-house were shaken: and immediately all the doors were opened, and every one's bands were loosed.
Przerażające trzęsienie ziemi na Haiti wstrząsnęło nie tylko ziemią tego nieszczęśliwego kraju, ale także naszymi sumieniami.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the dramatic earthquake in Haiti has violently shaken not only the ground of this unfortunate country but also all of our consciences.
trzęsienie
volume_up
shaking {substantif}

Synonymes polonais de « trząść »

trząść

Exemples d'usage pour « trzęsienie » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishŻona wysłała mi wiadomość, "Ła, trzęsienie ziemii" i zniknęła na 25 minut.
My wife sent me a message, "Whoa, earthquake," and then disappeared for 25 minutes.
PolishInny problem jest związany z faktem, że trzęsienie uszkodziło niektóre zapory.
An additional difficulty is the damage that the earthquake has caused to a number of dams.
PolishTo jak śmierć kogoś bliskiego, cyklon, huragan, trzęsienie ziemi.
It's like a death of a relative, or a cyclone, or a hurricane, or an earthquake.
PolishCzasem emocjonalnie reaguję na wiadomości, jakie jak trzęsienie ziemi na Haiti w 2010 roku.
And sometimes I have an emotional response to news, such as the 2010 Haitian earthquake.
PolishUruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: Włochy, trzęsienie ziemi w Abruzji (
Mobilisation of the EU Solidarity Fund: Italy, the Abruzzo earthquake (
PolishWedług szacunków trzęsienie ziemi dotknęło około 10 milionów osób.
There are estimates that the earthquake affected around 10 million people.
PolishTrzęsienie ziemi w Chinach, które miało siłę 7,8 stopnia, było szokiem dla całego świata.
The Chinese earthquake, which had a magnitude of 7.8, has shocked people all over the world.
PolishTrzęsienie ziemi i tsunami spowodowały niewyobrażalne zniszczenia.
The earthquake and the tsunami have caused unimaginable destruction.
PolishKatalizatorem było potężne trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło Haiti 12 stycznia 2010.
The catalyst for this change was the major earthquake that struck Haiti on the 12th of January in 2010.
PolishTo jest styczeń: ludzie edytują, mamy trzęsienie ziemi.
This is January, in time lapse, of people editing ... that's the earthquake.
PolishTrzęsienie ziemi nie może być pretekstem do łamania praw człowieka.
The earthquake cannot become a pretext for human rights abuses.
PolishTrzęsienie ziemi bez wątpienia jest niszczycielskim fenomenem.
There is no doubt that an earthquake is a destructive phenomenon.
PolishCzy zająć się codziennymi sprawami, pozwalając, by trzęsienie ziemi powtarzało się co osiem dni?
Or do you focus on your everyday life and let the earthquake every eight days continue to happen?
PolishZeszłoroczne, niszczycielskie w skutkach trzęsienie ziemi sprawiło, że uwaga całego świata skupiła się na Haiti.
Last year's devastating earthquake brought Haiti to the attention of the global public.
PolishBez wątpienia trzęsienie ziemi doprowadziło na Haiti do katastrofy.
Obviously, an earthquake caused the disaster in Haiti.
PolishKoral rósł sobie szczęśliwe w tych płytkich wodach aż do 1954, kiedy zdarzyło się trzęsienie ziemi.
And that coral was growing happily in those shallow waters, until 1954, when the earthquake happened.
PolishJest to duży kontrast w porównaniu z Chinami, gdzie w zeszłym tygodniu miało miejsce silne trzęsienie ziemi.
The contrast with China, tragically struck by a violent earthquake last week, is remarkable.
PolishProjekt budżetu korygującego nr 9/2009: trzęsienie ziemi we Włoszech, sekcja III - Komisja (
Polish"Czy mogę zaśpiewać ci piosenkę, którą śpiewała mi mama zanim pochłonęło ją trzęsienie ziemi?"
"Big sister Wong, can I sing you a song that my mom sang for me before she was swallowed in the earthquake?"
PolishTrzęsienie uszkodziło również 391 sztucznych zbiorników wodnych.