« twoje » traduction en anglais

PL

« twoje » en anglais

EN

PL twoje
volume_up
{pronom}

twoje (aussi: twój, twoja, swój, swoja)
volume_up
your {pron.}
I weźmie twój samochód, twoje dolary, twoje złoto, dzieła sztuki!
And he'll take your car, your dollars, your gold, the works!
Chciałam go zostawić do świąt, ale, cóż, są twoje urodziny.
I was gonna save him for Christmas, but, well, it's your birthday.
Rozumiemy Twoje zmartwienie działaniami podjętymi przeciwko Twojemu kontu.
We understand your concern about the actions taken against your account.

Exemples d'usage pour « twoje » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishA gdy już szedł, zabieżeli mu słudzy jego i oznajmili, mówiąc: Dziecię twoje żyje.
And as he was now going down, his servants met him, saying, that his son lived.
PolishWszystkie przykazania twoje są prawdą; bez przyczyny mię prześladują; ratujże mię.
All thy commandments are faithful: They persecute me wrongfully; help thou me.
PolishBędę wysławiał Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę wszysteki cuda twoje.
I will be glad and exult in thee; I will sing praise to thy name, O thou Most High.
PolishOd obliczności twojej sąd mój niech wynijdzie; oczy twoje niech patrzą na uprzejmość.
Let my sentence come forth from thy presence; Let thine eyes look upon equity.
PolishNiech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino.
Let him kiss me with the kisses of his mouth; For thy love is better than wine.
PolishW pośrodku morza były granice twoje, budownicy twoi doskonałą uczynili piękność twoję.
Thy borders are in the heart of the seas; thy builders have perfected thy beauty.
PolishZatem rzekł król do Syby: Oto twoje jest wszystko, cokolwiek miał Mefiboset.
Then said the king to Ziba, Behold, thine is all that pertaineth unto Mephibosheth.
PolishUcisk i utrapienie przyszło na mię; przykazania twoje są kochaniem mojem.
Trouble and anguish have taken hold on me; [Yet] thy commandments are my delight.
PolishNaród narodowi wychwalać będzie sprawy twoje, a mocy twoje opowiadać będą.
One generation shall laud thy works to another, And shall declare thy mighty acts.
PolishSztuczkę twoję, którąś zjadł, zwrócisz, a utracisz wdzięczne słowa twoje.
The morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, And lose thy sweet words.
PolishPamiętaj, wszystkie skarby świata będą twoje w zamian za tę przysięgę...
Remember, all the riches of the world will be yours in return for this promise...
PolishPrzeczże oblicze twoje ukrywasz, a zapominasz utrapienia naszego i ucisku naszego?
For our soul is bowed down to the dust: Our body cleaveth unto the earth.
PolishAlbowiem wielkie jest aż do niebios miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja.
Be thou exalted, O God, above the heavens; [Let] thy glory [be] above all the earth.
PolishZastępy twoje mieszkają w niem, któreś ty dla ubogiego nagotował dobrocią twoją, o Boże
The Lord giveth the word: The women that publish the tidings are a great host.
PolishNakłoń ucha twego, a słuchaj słów mądrych, a serce twoje przyłóż ku nauce mojej;
Incline thine ear, and hear the words of the wise, And apply thy heart unto my knowledge.
PolishPowiedział: "Dave, obejrzałem Twoje zdjęcie rentgenowskie na ekranie komputera w domu".
He said, "Dave, I pulled up the X-ray image on the screen on the computer at home."
PolishOdwróć oblicze twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje.
Cast me not away from thy presence; And take not thy holy Spirit from me.
PolishWszakże i na takiego otwierasz oczy twoje, a przywodzisz mię do sądu z sobą.
And dost thou open thine eyes upon such a one, And bringest me into judgment with thee?
PolishGdy im dajesz, zbierają; gdy otwierasz rękę twoję, nasycone bywają dobremi rzeczami.
Thou givest unto them, they gather; Thou openest thy hand, they are satisfied with good.
PolishWszelkiej rzeczy koniec widzę; ale przykazanie twoje bardzo szerokie.
I have seen an end of all perfection; [But] thy commandment is exceeding broad.