« ukierunkowywać » traduction en anglais

PL

« ukierunkowywać » en anglais

PL ukierunkowywać
volume_up
[ukierunkowuję|ukierunkowywałbym] {verbe imperfectif}

ukierunkowywać (aussi: sterować)

Exemples d'usage pour « ukierunkowywać » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishGdybyśmy mogli zrozumieć jak to ukierunkowywać wpłynęło by to znacznie na wydajność tego co chcemy osiągnąć.
If we could understand how to target, it could affect the efficiency of what we're trying to achieve.
PolishZnając profil użytkownika, reklamodawcy mogą ukierunkowywać reklamy z pominięciem osób spoza ich grupy docelowej.
Given a user profile, advertisers can target their advertising and avoid people outside their target group.
PolishNiedawna prezentacja profesora Jeffreya Sachsa przed komisją była doskonałym przykładem, jak można ukierunkowywać pieniądze.
The presentation that Professor Jeffrey Sachs made to the committee recently was a great example of how that money can be targeted.
PolishPosłowie konserwatywni są zdecydowani nadal ukierunkowywać działania Komisji w stronę zasadniczych reform, do czego od dawna wzywaliśmy.
Conservative MEPs are determined to keep pushing the Commission towards substantive reforms that we have long been calling for.
PolishPowinniśmy zająć się tymi kwestiami i podejmować raczej działania mające na celu eliminowanie czynników wypychających, a nie ukierunkowywać działania na samych migrantów.
We should address these issues and we should fight the push factors rather than the migrants themselves.
PolishNależy ukierunkowywać pakiety środków na szukanie rozwiązań dla wszystkich trzech kryzysów, jednak trudno to zauważyć w przypadku tego pakietu.
Packages of measures should be directed at finding solutions to all three crises, but I find it difficult to see that this is case with this package.
PolishReforma WPR powinna obecnie iść w kierunku wsparcia rolników z powodów związanych z ochroną środowiska naturalnego, lecz także w dużym stopniu ukierunkowywać ich na produkcję na rynek.
The whole thrust of CAP reform now is to give support to farmers for environmental reasons, but also very much to push them in the direction of producing for the market place.