« wasza » traduction en anglais

PL

« wasza » en anglais

EN

PL wasza
volume_up
{pronom}

wasza (aussi: twój, twoje, twoja, swój)
volume_up
your {pron.}
Panie i panowie -- (Śmiech) (Aplauz) Współdzielę waszą misję.
Ladies and gentlemen -- (Laughter) (Applause) I share your goals.
To wasza piekarnia, wasza ulica, wasz kraj, nie mój." Ale nie dały mi odpowiedzi.
It's your bakery, your street, your country -- not mine." ~~~ But they wouldn't give me an answer.
Niechże wstaną, i ratują was, i niechaj będą ucieczką waszą.
Let them rise up and help you, Let them be your protection.

Exemples d'usage pour « wasza » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishA jeżeli posiedzicie tutaj wystarczająco długo, uniesie się w waszą stronę.
And if you sit here long enough, it'll float off the page into the audience.
PolishTeraz, wielki gniew Pana nieba i ziemi... zgniecie na proch waszą dumę!
Now, the great king of heaven and earth... will abolish and annihilate this pride!
PolishTylko i wyłącznie dlatego, że wasza prawica przyjęła złą filozofię.
Purely and simply because you on the Right have espoused the wrong philosophy.
PolishPrzekazał nam wasza świątobliwość jasne przesłanie polityczne i wyraźne przesłanie ludzkie.
You gave us a clear political message and you gave us a clear human message.
PolishKończąc, chciałbym jeszcze raz podziękować za całą waszą dotychczasową pomoc.
To conclude, I should like to thank you once again for all the support you have hitherto given.
PolishChcę zwrócić waszą uwagę na jedną kluczową cechę tego systemu, którą jest rola inwestycji.
I just want to highlight one key feature of this system, which is the role of investment.
PolishJednak baczcie, aby snać ta wolność wasza nie była mdłym ku zgorszeniu.
But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to the weak.
Polish. ~~~ Wasza intuicyjna odpowiedź była bardzo szybka.
Same thing here: You had an intuitive response to this that was very quick.
PolishMówię o sytuacji, gdy właśnie urodziło Wam się dziecko, lub jeśli Wasza pociecha ma obecnie 10 lat.
And I'm talking about if you've got a baby now, or if you've got a 10-year-old now.
PolishMówił wasza świątobliwość o pax, o pokoju dla ludzkiej rodziny i stworzenia.
You spoke of pax, of peace for the human family and creation.
PolishProszę waszą świątobliwość o zabranie głosu przed Parlamentem Europejskim.
May I now invite you to address the European Parliament.
PolishW takim razie może opowiesz trochę o tym jak wygląda wasza praca?
So, you want to say a little bit about how you guys work?
Polishże wasza własna świadomość nie jest tak wspaniała, jak myśleliście. ~~~ Lee Siegel mówi o tym w swojej książce.
This is something, by the way, that Lee Siegel talks about in his book.
PolishTo może całkowicie zmienić waszą interakcję z papierem.
This could totally change the way that you interface with paper.
Polish." ~~~ (Śmiech) "Czy wasza kawa jest prawdziwa?"
And he'll say, "You're offering me things that are infinitely variable."
PolishWasza mama mówiła, bądź ostrożny. ~~~ A technika uwolniła nas.
PolishDziękuję za waszą obecność.
PolishZnacie te komórki ponieważ to właśnie one odpowiadają za waszą frustrację gdy próbujecie pacnąć muchę.
You're familiar with these cells because they are the ones that frustrate you when you try to swat the fly.
PolishJest wasza świątobliwość jedną z bardzo nielicznych osób zabierających głos na forum Parlamentu Europejskiego po raz drugi.
You are one of the very few figures to address the European Parliament for a second time.
Polishaby ocenić waszą siłę w stosunku do czynników ryzyka.