« wierzch » traduction en anglais

PL

« wierzch » en anglais

PL

wierzch {masculin}

volume_up
wierzch (aussi: powierzchnia, nawierzchnia, połać)
wierzch (aussi: nasada, góra, wierzchołek, blat)
volume_up
top {substantif}
Usunąć kapturek z fiolki i przetrzeć wierzch wacikiem zwilżonym 70 % alkoholem.
Remove flip-top from the vial and wipe the top with a 70% alcohol swab.
Tedy wiódł Balak Balaama na wierzch góry Fegor, która patrzy ku puszczy.
And Balak took Balaam unto the top of Peor, that looketh down upon the desert.
Przetrzeć wierzch fiolek roztworem antyseptycznym w celu uniknięcia zakażenia zawartości.
The top of the vials should be wiped with an antiseptic solution to prevent contamination of the contents.

Synonymes polonais de « wierzch »

wierzch

Exemples d'usage pour « wierzch » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Polish[Chiński] Słuchaczom oczy wychodzą na wierzch, jakby miały wypaść z oczodołów.
[Chinese] And everybody's eyes just pop wide open like it's going to fall out of their heads.
PolishJakoż się kamieniem wody nakrywają, gdy wierzch przepaści zamarza.
The waters hide themselves [and become] like stone, And the face of the deep is frozen.
PolishSynowie też Nof i Tachpanes wierzch głowy twojej zetrą.
The children also of Memphis and Tahpanhes have broken the crown of thy head.
PolishMiędzy tem zrzuciła niewiasta niektóra sztukę kamienia od żarn na głowę Abimelechowę, i rozbiła wierzch głowy jego.
And a certain woman cast an upper millstone upon Abimelech's head, and brake his skull.
PolishObróci się boleść jego na głowę jego, a na wierzch głowy jego nieprawość jego spadnie.
I will give thanks unto Jehovah according to his righteousness, And will sing praise to the name of Jehovah Most High.
PolishZaiste Bóg zrani głowę nieprzyjaciół swoich, i wierzch głowy włosami nakryty chodzącego w grzechach swoich.
The Lord said, I will bring again from Bashan, I will bring [them] again from the depths of the sea;
PolishKtóż odkryje wierzch odzienia jego?
Will he make a covenant with thee, That thou shouldest take him for a servant for ever?
PolishSpojrzyj proszę na wierzch gwiazd, jako są wysokie!
And behold the height of the stars, how high they are!
PolishPrzetoż obłysi Pan wierzch głowy córek Syońskich, a Pan sromotę ich obnaży.
therefore the Lord will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and Jehovah will lay bare their secret parts.
PolishWszystko co musiałam zrobić to nałożyć trochę pasty krewetkowej na wierzch tensometru i będą go atakowały.
And so all I had to do was actually put a little shrimp paste on the front of the load cell, and they'd smash away at it.
PolishNiech to błogosławieństwo przyjdzie na głowę Józefowę, i na wierzch głowy Nazarejczyka między bracią jego.
Let [the blessing] come upon the head of Joseph, And upon the crown of the head of him that was separate from his brethren.
PolishWierzch młodocianych latorośli jego ułamał, i zaniósł go do ziemi kupieckiej, a w mieście kupieckiem położył go.
he cropped off the topmost of the young twigs thereof, and carried it unto a land of traffic; he set it in a city of merchants.
PolishTedy rzekł Anioł: Toć jest ona niezbożność; i wrzucił ją w pośród efa, wrzucił i onę sztukę ołowiu na wierzch efy.
And he said, This is Wickedness: and he cast her down into the midst of the ephah; and he cast the weight of lead upon the mouth thereof.
PolishTedy szedł Achab, aby jadł i pił; a Elijasz wstąpił na wierzch Karmelu, i położył się na ziemię, a włożył twarz swoję między kolana swoje.
PolishA tak wyszło trzy tysiące mężów z Juda na wierzch opoki Etam, i mówili do Samsona: Azaż nie wiesz, że panują nad nami Filistynowie?
Then three thousand men of Judah went down to the cleft of the rock of Etam, and said to Samson, Knowest thou not that the Philistines are rulers over us?
PolishSprawił też łańcuszki, jako w świątnicy, a przyprawił je na wierzch onych słupów; sprawił też sto jabłek granatowych, które wprawił między one łańcuszki.
And he made chains in the oracle, and put [them] on the tops of the pillars; and he made a hundred pomegranates, and put them on the chains.
PolishNa chwilę wywyższeni są, alić ich niemasz; zniżeni i ściśnieni będą jako inni wszyscy, a jako wierzch kłosa ścięci będą.
They are exalted; yet a little while, and they are gone; Yea, they are brought low, they are taken out of the way as all others, And are cut off as the tops of the ears of grain.
PolishA wstawszy, wypchnęli go precz z miasta, i wywiedli go na wierzch góry, na której miasto ich zbudowane było, aby go z niej na dół zrzucili.
and they rose up, and cast him forth out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might throw him down headlong.
PolishOto lud, który wyszedł z Egiptu, i okrył wierzch ziemi; terazże pójdź, przeklinaj mi go; snać będę mógł walczyć z nim, i wypędzę go.
Behold, the people that is come out of Egypt, it covereth the face of the earth: now, come curse me them; peradventure I shall be able to fight against them, and shall drive them out.