« wydłużony » traduction en anglais

PL

« wydłużony » en anglais

PL wydłużony
volume_up
{adjectif masculin}

1. général

wydłużony (aussi: pociągły)
wydłużony (aussi: przeciągły)

2. Musique

wydłużony
volume_up
dotted {adj.}

Synonymes polonais de « wydłużony »

wydłużony
wydłużyć

Exemples d'usage pour « wydłużony » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishU pacjentów z niewydolnością wątroby okres półtrwania amlodypiny jest wydłużony.
The half-life of amlodipine is prolonged in patients with hepatic impairment.
PolishJeśli występują zaburzenia w zapisie EKG określane jako wydłużony odstęp QT,
If you have an abnormality of your heart trace known as Prolonged QT interval
PolishJeśli masa ciała pacjenta (lub dziecka) jest mniejsza niż 20 kg, czas wlewu może być wydłużony.
If you (or your child) weighs less than 20 kg, the infusion time may be longer.
PolishU pacjentów z niewydolnością wątroby okres półtrwania amlodypiny jest wydłużony.
Hepatic impairment The half-life of amlodipine is prolonged in patients with impaired liver function.
PolishPodawanie rywastygminy nie wpływa na czas protrombinowy wydłużony przez podawaną warfarynę.
The increase in prothrombin time induced by warfarin is not affected by administration of rivastigmine.
PolishPodawanie rywastygminy nie wpływa na czas protrombinowy wydłużony przez podawaną warfarynę.
The increase in prothrombin time induced by warfarin is not affected by administration of oral rivastigmine.
PolishU takich pacjentów wydłużony okres półtrwania w fazie eliminacji może powodować zwiększenie stężenia leku w surowicy.
In these patients, the prolonged elimination half-life may lead to increased exposure.
PolishOkres stosowania może być wydłużony do pierwszych 3 tygodni okresu pooperacyjnego, o ile zaleci to lekarz.
Treatment can be extended to the first 3 weeks of the postoperative period, as directed by the clinician.
PolishTrocoxil posiada wydłużony efekt działania (do 2 miesięcy po podaniu drugiej dawki i kolejnych dawek).
Trocoxil has an extended effect duration (up to 2 months after administration of the second dose and following doses).
PolishAPTT jest wydłużony u wszystkich pacjentów z hemofilią.
PolishW analizie OECD pokazano również, że wydłużony urlop macierzyński spowodowałby wśród kobiet spadek stopy zatrudnienia.
The OECD study also shows that extending maternity leave would result in a decrease in female employment.
PolishCo więcej, w wyjątkowych sytuacjach, szczególnie określonych, okres zatrzymania będzie wydłużony do 12 miesięcy.
Moreover, in exceptional cases, where this is specifically provided, this will be extended for a further12 months.
PolishOkres półtrwania preparatu PegIntron w osoczu jest wydłużony w porównaniu z okresem półtrwania nie pegylowanego interferonu alfa- 2b.
The plasma half-life of PegIntron is prolonged compared with non-pegylated interferon alfa-2b.
PolishOkres półtrwania preparatu ViraferonPeg w osoczu jest wydłużony w porównaniu z okresem półtrwania nie pegylowanego interferonu alfa- 2b.
The plasma half-life of ViraferonPeg is prolonged compared with non-pegylated interferon alfa-2b.
PolishU pacjentów, którzy mają wydłużony odstęp QTc lub, u których może dojść do jego wydłużenia należy stosować dazatynib z ostrożnością.
Dasatinib should be administered with caution to patients who have or may develop prolongation of QTc.
PolishPacjenci z niewydolnością wątroby U pacjentów z niewydolnością wątroby czas eliminacji amlodypiny może być wydłużony.
Patients with hepatic impairment The elimination of amlodipine may be prolonged in patients with impaired liver function.
PolishNa podstawie tej nowej dyrektywy okres urlopu macierzyńskiego zostanie wydłużony z 14 do 20 tygodni, przy zapewnieniu pełnego wynagrodzenia.
On the basis of this new directive, the length of maternity leave will be extended from 14 to 20 weeks on full pay.
PolishPo podaniu podskórnym bezwzględna biodostępność wynosi około 60 %; okres półtrwania dla końcowej fazy jest nieznacznie wydłużony.
Following subcutaneous administration, the absolute bioavailability is approximately 60 %; the terminal half-life is slightly prolonged.
Polish% insuliny lispro zawartej w leku Humalog Mix25 tworzy zawiesinę z siarczanem protaminy i dzięki temu ma wydłużony czas działania.
75% of the insulin lispro in Humalog Mix25 is available in a suspension together with protamine sulphate, so that its action is prolonged.
Polish% insuliny lispro zawartej w leku Humalog Mix50 tworzy zawiesinę z siarczanem protaminy i dzięki temu ma wydłużony czas działania.
50% of the insulin lispro in Humalog Mix50 is available in a suspension together with protamine sulphate, so that its action is prolonged.