« wydział » traduction en anglais

PL

« wydział » en anglais

PL wydział
volume_up
{masculin}

1. général

wydział (aussi: oddział, urząd, zakład, resort)
volume_up
department {substantif}
W związku z tym utworzono Wydział Walki z Nadużyciami.
As part of this, the Fight Against Fraud Department was set up.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Nassau County Department of Truancy.
wydział (aussi: dział, oddział, departament)
volume_up
dept {substantif} [abr.] (department)

2. Éducation

wydział (aussi: fakultet)
volume_up
college {substantif} [Amer.]
wydział
volume_up
faculty {substantif} (brit.)
Wiecie, tamtejszy wydział nie chciał abyśmy zapamiętywali informacje a później je powtarzali, jak byłem w zwyczaju być uczony w Ghanie.
You know, the faculty there didn't want us to memorize information and repeat back to them as I was used to back in Ghana.
Przypominają mi się moje lata studenckie, gdy, jako Słowaczce, umożliwiono mi studia na wydziale architektury uniwersytetu w Budapeszcie.
I remember my own student years when, as a Slovak, I was given the opportunity to study at the architecture faculty of Budapest university.
Są również dwa wydziały - Teologia Reformowana oraz Teologia Rzymsko-Katolicka, na których programy nauczania realizuje się wyłącznie w języku węgierskim.
There are also two faculties, Reformed Theology and Roman Catholic Theology, where the programmes of study are taught exclusively in Hungarian.

Exemples d'usage pour « wydział » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishZamierzałam aplikować na wydział prawa w Pittsburgu, a on zapytał: "Dlaczego?
So I'm like, "Yeah, I'm just applying to Pitt for law school."
PolishTo najgłupszy z możliwych powodów startowania na wydział prawa.
And I'm like, "Because I'm here and it's cheap, and you know, I kind of like Pittsburgh."
PolishW tym kontekście podam następujący przykład: Wydział Wywiadu (INT), z 30 pracownikami...
I shall give the following example in this very connection: the Intelligence Division (INT), with 30 members of staff...
PolishWydane przez wydział komunikacji gminy Gwinnett.
Issued, evidently, by the DMV in her own county of Gwinnett.
PolishMusieliśmy stworzyć tajny wydział do prac nad tym.
PolishNie wiem, gdyby była dłuższa, jakie inne arcydzieła przedstawiłaby nam Rada i jej wydział prawny i dyplomatyczny.
I do not know, had it been longer, what other masterpieces of clarity the Council and its legal and diplomatic service would have given us.
PolishWidziałeś Wydział Wewnętrzny?
PolishWięc poszedłem na wydział prawa.
PolishJohn, co na to wydział prawny?
PolishProjektowany system zarządzania wiedzą, działy tłumaczeń ustnych i pisemnych i wydział analityczny w bibliotece zapewnią wyższy poziom jakości usług i zabezpieczą zasoby.
The proposed knowledge management system, interpreting and translation services, and the library analytical service will ensure higher quality services and save resources.