« z pogardą » traduction en anglais

PL

« z pogardą » en anglais

PL z pogardą
volume_up
{adverbe}

z pogardą (aussi: pogardliwie, wzgardliwie)
z pogardą

Traductions similaires pour « z pogardą » en anglais

z préposition
z
English
pogarda substantif

Exemples d'usage pour « z pogardą » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishUnia przez lata wychodziła dyktatorom naprzeciw, z pogardą dla swoich własnych wartości.
The Union reached out to the dictators for years, in contempt of its own values.
PolishW przeciwnym wypadku będziemy traktowani z pogardą, na jaką zasługujemy.
Otherwise, we will be treated with the contempt we deserve.
PolishZ podbojami wiązał się strach, z kolonizacją - pogarda.
Fear characterised the conquest, and indignation characterised colonisation.
PolishTraktujemy aspiracje czterech elektoratów z wyjątkową pogardą.
We treat the aspirations of our electorates with outright contempt.
PolishPotraktowaliście z pogardą referenda w Francji i Holandii i odmówiliście potraktowania "nie” jako odpowiedzi.
You treated the French and Dutch referendums with contempt and you refused to take no for an answer.
PolishTraktują oni wolę Parlamentu z pogardą.
PolishTraktujemy Irlandczyków z pełną pogardą.
PolishPrzepowiedział, że bieżąca sytuacja sprawi, iż obywatele będą patrzeć na europejską elitę polityczną z cynizmem i pogardą.
He predicted that the current situation will cause the citizens to regard the European political elite with cynicism and contempt.
PolishTraktują nas z pogardą.
PolishDlaczego utrzymujemy takie jednostronne stosunki, skoro druga strona lekceważy nasze interesy i traktuje nasze słowa z taką pogardą?”.
How is it that we maintain this relationship with one side, while that party ignores our interests and treats our words with such contempt?'
PolishJaki przykład dajemy, my jako Unia Europejska, tym walczącym demokracjom, kiedy z taką pogardą traktujemy własne procesy demokratyczne w UE?
What kind of example do we in the European Union hold up to these struggling democracies when we show such contempt for our own democratic process here in the European Union?
PolishUnia Europejska nie powinna pouczać państw trzecich, skoro na własnym terytorium, mianowicie na Łotwie, rząd traktuje rezolucję Parlamentu z dnia 11 marca 2004 r. z pogardą i drwiną.
The European Union should not give advice to third countries while in its own territory, namely in Latvia, the government treats Parliament's resolution of 11 March 2004 with scorn and derision.