« z powodu tego, że » traduction en anglais

PL

« z powodu tego, że » en anglais

PL z powodu tego, że
volume_up

z powodu tego, że

Traductions similaires pour « z powodu tego, że » en anglais

z préposition
z
English
powód substantif
tego adverbe
tego pronom
English
ty pronom
że conjonction
English
ze préposition

Exemples d'usage pour « z powodu tego, że » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishMogę zrozumieć ulgę delegatów z powodu tego, że nie doszło do porażki, ale to nie był żaden triumf.
I can understand the relief of delegates there of it not being a defeat, but it was hardly a triumph.
PolishI ten szczególny balon, z powodu tego, że musi unieść ciężar dwóch ton, jest niezwykle ogromnym balonem.
And this particular balloon, because it has to launch two tons of weight, is an extremely huge balloon.
PolishNa przykład ustęp 25 wyraża ubolewanie z powodu tego, że dostępne środki "nie pozwalają Unii na odgrywanie roli globalnego gracza”.
For instance, paragraph 25 laments the fact that the funds available 'do not, as they stand, allow the Union to assume its role as a global player'.
PolishByć może należałoby skoordynować darowizny i inwestycje zamiast lamentować z powodu tego, że Chiny zyskały pozycję drugiej największej gospodarki na świecie.
Donations and investments perhaps ought to be at least coordinated instead of us bemoaning the fact that China has become the second biggest economy in the world.
PolishJednocześnie muszę wyrazić ubolewanie z powodu tego, że Parlament Europejski nie jest skłonny wyciągnąć wniosków z nauki, jakiej udzielają mu państwa członkowskie.
At the same time, I do have to say that I regret that the European Parliament is not willing to learn anything from the lesson that Member States are teaching it.
PolishDokładnie z powodu tego, że Liban jest krajem rozwijającym się, Parlament nalega na nie zaniedbywanie społecznego aspektu reform, które rząd libański może podjąć.
It is precisely because Lebanon is a developing country that Parliament insists on not neglecting the social aspect of the reforms that the Lebanese Government might undertake.
PolishRównocześnie wyrażamy żal z powodu tego, że Parlament nie był w stanie osiągnąć zgody w kwestii porozumień zbiorowych mających również zastosowanie do pracowników z krajów trzecich.
At the same time, we regret the fact that Parliament was unable to agree on the issue of collective agreements also applying to workers from third countries.