« za » traduction en anglais

PL

« za » en anglais

EN
volume_up
za {prép.}
volume_up
za {conj.}
PL

za {adverbe}

volume_up
za (aussi: zbyt, nazbyt, zbytnio)
volume_up
too {adv.} (adv./adj.)
Jest tam dalece za mało mechanizmów i za mało szacunku dla prawa.
There are far too few mechanisms here; there is far too little regard for the law.
W kontekście przełowienia dla jednych rybostanów jest już za późno, a dla innych - za wcześnie.
It is too early for some stocks and is too late for others in the context of overfishing.
Zbyt stary, zbyt młody, za brudny, za głupi - i po zalotach.
Too old, too young, too scruffy, too stupid, and they won't do it.

Synonymes polonais de « za »

za

Exemples d'usage pour « za » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishGłosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie programu prac Komisji na rok 2011.
I endorsed the adoption of the resolution on the Commission Work Programme 2011.
Polish. - (DE) Głosuję za standardowym prawem jazdy dla motorniczych pociągów.
in writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
PolishMamy zastąpić 40% PKB i musimy wziąć za to odpowiedzialność! Jeśli chodzi o ust.
We will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!
PolishW Niemczech aresztowano Sylvię Stolz za obronę poglądów swojego klienta w sądzie.
In Germany, Sylvia Stolz was arrested for defending her client's views in court.
PolishBezwzględne i względne obniżenie ryzyka za pomocą atorwastatyny było następujące:
The absolute and relative risk reduction effect of atorvastatin was as follows:
PolishHPV typu 6 i 11 odpowiadają za około 90 % przypadków brodawek narządów płciowych.
HPV types 6 and 11 are responsible for approximately 90% of genital wart cases.
PolishPo drugie, wymaga ona szybkiego i skutecznego odszkodowania za poniesione szkody.
Secondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
PolishPowinniśmy wyrazić uznanie za elastyczność, jaką wykazał od jesieni 2008 roku.
We should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
PolishDziękuję panu komisarzowi Barnierowi za tę bardzo aktualną inicjatywę i wizję.
I thank Commissioner Barnier for this very timely initiative and for his vision.
PolishGłosuję za odrzuceniem tego projektu rezolucji i jego antyspołecznych nakazów.
I am voting against this motion for a resolution and its antisocial injunctions.
PolishGłosowałem za przyjęciem projektu rezolucji.
Madam President, ladies and gentlemen, I voted for this motion for a resolution.
PolishUważam też teorię zaburzeń równowagi gospodarczej za dość mglistą i niejasną.
I also think that the theory of economic imbalances is rather vague and unclear.
PolishDziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.
I thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
PolishChcę też podziękować organizacjom z przedmiotowego sektora za ich propozycje.
I would also like to thank the sector organisations for the proposals they made.
PolishJest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy produkty są uznawane za "naturalne”.
This is particularly important where these products are also said to be 'natural'.
PolishI udzielę panu głosu za kilkanaście minut, obiecuję, że będzie miał pan głos.
I will give you the floor in a few minutes. I promise you will be able to speak.
PolishCzy za podstawę ustalenia progu ubóstwa ma być przyjęty przeciętny poziom życia?
Is that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
PolishZa argument podali, że zniszczyłoby to ustalone normy społeczne i środowiskowe.
They argue that it would damage the agreed social and environmental standards.
PolishW ślad za unią walutową potrzebujemy unii gospodarczej, budżetowej i fiskalnej.
Alongside the monetary union, we need an economic, budgetary and fiscal union.
PolishDziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,
We give thanks to God the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,