« załadować » traduction en anglais

PL

« załadować » en anglais

PL załadować
volume_up
{verbe perfectif}

Po ustwieniu dawki, należy ją załadować przez maksymalne odciągnięcie przycisku wstrzykiwacza.
Once you have set your dose, load it by pulling the injection button out as far as it will go.
Możemy załadować wszystkie neurony, każdy na swój procesor, odpalić to i zobaczyć, co się stanie.
We can load up all the neurons, each one on to its processor, and fire it up, and see what happens.
Komunikat o błędzie „Nie udało się załadować niektórych funkcji Google Maila.
An error message reading 'Some Google Mail features failed to load.
załadować (aussi: ładować)
załadować (aussi: ładować)
volume_up
to ship {v} (cargo)
Istotny jest cały układ, sposób w jaki statek był załadowany, balast i wiele innych czynników.
It's really a question of the system, how the ship was loaded, the ballast and many other things.
załadować (aussi: ładować, przesyłać, wgrać)
Załadowane przez itsmemaverickblue dnia 24 sie 2011
Uploaded by itsmemaverickblue on 24 Aug 2011
Uploaded by gquattromani on 6 Sep 2011
Uploaded by gquattromani on 4 Apr 2011

Exemples d'usage pour « załadować » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishZaładować wkład z rozpuszczonym lekiem Omnitrope do
Put the cartridge with the dissolved Omnitrope into the pen for
PolishJeśli ten problem będzie się powtarzać, spróbuj załadować ponownie stronę albo użyć starszej wersji lub trybu podstawowego HTML.
If this problem persists, try reloading the page, using the older version, or using basic HTML mode.
PolishSprawdź połączenie z internetem i spróbuj ponownie załadować Listę zadań, klikając link wyświetlany w komunikacie o błędzie.
Verify that you're connected to the internet, and try reloading Tasks by clicking the link in the error message.
PolishMusieliśmy sami przewozić kości, aż do wybrzeży Afryki, żeby załadować je na statek.
We're talking about Ethiopia, but let's talk about Niger -- or Niger, in our English language -- north of Nigeria -- that's where this photograph was taken.
PolishOdkryli, że podstawowe funkcje banków nadal w zasadzie funkcjonują, ale nie ma komu załadować bankomatów.
What they found was, the core functions -- you know you still sort of had banks, but you couldn't get people to put money in the ATM machines.
PolishMiklos: Muszę załadować pliki.