« zdrowie pracowników » traduction en anglais

PL

« zdrowie pracowników » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « zdrowie pracowników » employé en contexte.

Traductions similaires pour « zdrowie pracowników » en anglais

zdrowie substantif
pracownik substantif

Exemples d'usage pour « zdrowie pracowników » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishWzględy ekonomiczne nie mogą nigdy mieć wyższego priorytetu niż zdrowie pracowników i ludności.
Economic interests must never be given a higher priority than the health of workers and citizens.
PolishPragnę przypomnieć wszystkim państwu, że podstawą prawną tej dyrektywy jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
I want to remind you all that the legal basis of this directive is the health and safety of workers.
PolishBędziemy w dalszym ciągu promowali zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w pracy oraz godzenie pracy z życiem rodzinnym.
We will also continue to promote the health and safety at work of workers and the reconciliation of work and family life.
PolishNie troszczą się oni o środowisko bardziej, niż o zdrowie swoich pracowników i klientów, ani o to, że mogą być nimi dzieci.
They do not care about the environment any more than about the health of their employees and customers, or that these may be children.
PolishPozostałe zostały określone w dyrektywach o ochronie pracowników (zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy) i podstawowych normach bezpieczeństwa.
Others are set out in directives concerning the protection of workers (health and safety at work) and essential safety standards.
PolishZaprzestanie zaliczania dyżuru do czasu pracy to naprawdę wielka niesprawiedliwość dla tych, którzy troszczą się o zdrowie i życie milionów pracowników.
It really is an immense injustice to those who care for the health and safety of millions of workers to stop counting their on-call time.
PolishZakazaliśmy na przykład chlorku metylenu (dichlorometanu) - sprawa, za którą byłem odpowiedzialny - właśnie dlatego, że wpływa on negatywnie na zdrowie pracowników.
We prohibited DCM, dichloromethane, for example - a matter that I was responsible for - precisely because it affects the health of workers.
PolishDopiero wtedy, gdy ochroną zostają objęte prawa i zdrowie pracowników Komisja Europejska domaga się przeprowadzenia kolejnych badań w celu opóźnienia wprowadzenia w życie.
Only when workers' rights and health are being protected does the European Commission ask for more studies to postpone implementation.
PolishCieszę się, że jestem członkiem grupy politycznej, to jest grupy socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, która nie idzie na kompromis, jeżeli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
I am pleased to be a member of a political group, namely the Socialist Group in the European Parliament, that does not compromise on the health and safety of workers.
PolishTak naprawdę jest to zbrodnia, której dopuściły się spółki międzynarodowe zatruwające łańcuch żywności i narażające na szwank życie i zdrowie pracowników dla zwiększenia zysków.
This is, in fact, a crime by international companies, which are poisoning the food chain and sacrificing human life and the health of the workers in order to increase their profits.
PolishCelem sprawozdania jest poruszenie problemów aktualnie występujących w tym sektorze, a zwłaszcza naszej troski o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników stoczni w Bangladeszu i w Indiach.
The report aims to address problems currently encountered in that sector, particularly the major health and safety concerns for workers in the shipyards of Bangladesh and India.

Autres mots

Polish
  • zdrowie pracowników