« zdrowym rozsądkiem » traduction en anglais

PL

« zdrowym rozsądkiem » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « zdrowym rozsądkiem » employé en contexte.

Traductions similaires pour « zdrowym rozsądkiem » en anglais

zdrowy adjectif
rozsądek substantif

Exemples d'usage pour « zdrowym rozsądkiem » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishNiezmiernie się cieszę, że prezydencja wykazała się zdrowym rozsądkiem w tej kwestii.
I am delighted that the presidency had the good sense to stop this occurring.
PolishTo powiedziawszy, musimy pogodzić ambicje z realizmem i zdrowym rozsądkiem.
That said, we need to combine ambition with realism and good sense.
PolishOgólnie przy doborze stylów reklamy należy kierować się zdrowym rozsądkiem.
In general, use common sense when choosing your ad styles.
PolishMusimy jednak pogodzić ambicje z realizmem i zdrowym rozsądkiem.
However, we have to combine ambition with realism and common sense.
PolishTo była nagła sytuacja, musieliśmy stawić jej czoła w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem i próbowaliśmy pomagać.
It was an emergency, we had to face it with common sense and we have tried to help.
PolishW trudnej sytuacji należy jednak posłużyć się zdrowym rozsądkiem.
But in a difficult situation, let us use common sense.
PolishW odpowiedzi na to zjawisko prawo nie wykazało się zdrowym rozsądkiem.
It is what your kids are as they increasingly understand digital technologies and their relationship to themselves.
PolishGłosowali oni za wolnością, demokracją i zdrowym rozsądkiem.
PolishBioenergia jest sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem.
PolishWszyscy byliśmy świadkami, jak niekwestionowana histeria o ksenofobicznym i rasistowskim podłożu może zapanować nad zdrowym rozsądkiem.
We have all seen that unchallenged xenophobic and racist hysteria can overcome common sense.
PolishTriumf ślepej ideologii nad zdrowym rozsądkiem czyni to miejsce fabryką papieru, którą Wielka Brytania pogardza.
The triumph of blind ideology over commonsense makes this place into the paper mill that the UK has come to despise.
PolishW naszej reakcji musimy się kierować zdrowym rozsądkiem.
PolishNazwałbym to raczej zdrowym rozsądkiem.
PolishTo decyzja zgodna ze zdrowym rozsądkiem w kontekście już naznaczonym przez kryzys; ta pomoc musi jednak być uznawana za wyjątkową.
It is a common sense decision in a context already marked by crisis; this assistance must, however, be considered as exceptional.
PolishWykażmy się zdrowym rozsądkiem!
Polishprawo nie wykazało się zdrowym rozsądkiem.
Now, in response to this new use of culture using digital technologies, the law has not greeted this Sousa revival with very much common sense.
PolishInteresy narodowe i polityczne niejednokrotnie zwyciężały nie tylko nad regułami wolnego rynku, ale również nad zdrowym rozsądkiem.
National and political interests were repeatedly victorious, not only over the rules of the free market, but also over common sense.
PolishPodjęliśmy twarde zobowiązanie dołożenia wszelkich możliwych starań, aby dopilnować, iż ceny nie przekroczą granic wyznaczonych zdrowym rozsądkiem.
We have firmly committed ourselves to doing everything possible to see that prices do not exceed the bounds of commonsense.
PolishOczywiście, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem czy wspólnym doświadczeniem, należy zapytać: jak może rozwijać się jedność w strachu, pod groźbą karabinów?
Obviously it is a matter of common sense, of common experience: how can unity and harmony develop under fear, under guns?
PolishNie możemy podchodzić do tego z gorącą głową i zimną krwią - trzeba to robić, kierując się zdrowym rozsądkiem i trzeźwo patrząc na problemy.
Mr President, we cannot approach this with a hot head and cold blood, but only with a clear head, a clear heart and a clear vision.

Autres mots

Polish
  • zdrowym rozsądkiem