« zebrać się » traduction en anglais

PL

« zebrać się » en anglais

PL

zebrać się {verbe pronominal}

volume_up
2. "żeby coś zrobić"

Exemples d'usage pour « zebrać się » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishStaramy się zebrać wszystkie pozwolenia aby być gotowym, by zacząć działać.
We're trying to get all of the permissions to get everything all set, to get it going.
PolishNiewielka ilość powietrza może zebrać się w igle lub we wkładzie podczas normalnego użytkowania.
Small amounts of air may collect in the needle and cartridge during normal use.
PolishNiewielka ilość powietrza może się zebrać się w igle lub we wkładzie podczas normalnego użytkowania.
Small amounts of air may collect in the needle and cartridge during normal use.
PolishUdało mi się zebrać światowych ekspertów w każdej dziedzinie.
And I gathered together, honestly, the world's leading experts in every possible way.
PolishPoza tym powinniśmy się zebrać na odwagę i zamknąć raje podatkowe.
It would also be necessary to have the courage to close tax havens.
PolishChcąc zmienić świat, należy się zebrać i współpracować ze sobą.
If you want to change the world, you have to group together, you have to be collaborative.
PolishPowoduje usunięcie powietrza, które mogło się zebrać w igle lub we wkładzie podczas normalnego stosowania.
Removes air that may collect in the needle or insulin cartridge during normal use.
PolishJeśli w tym celu trzeba będzie się zebrać na tej sali jeszcze dziesięć razy, niech i tak będzie.
If we return to this Chamber ten more times to achieve that, then we should do that and keep doing it.
PolishPrzed każdym wstrzyknięciem niewielka ilość powietrza może zebrać się w igle lub we wkładzie podczas zwykłego użytkowania.
Prior to each injection small amounts of air may collect in the cartridge during normal use.
PolishObecnie rząd grecki jest w defensywie; stara się zebrać pieniądze, by obniżyć swój dług.
At the moment, the Greek Government is on the defensive; it is trying to scrape money together so that it can reduce its debt.
PolishNadszedł czas dla nas wszystkich, by zebrać się, nie tylko po to, by ratować te zbiory, ale by ocalić naszą planetę.
Now is the time for us all to come together, not just to save this harvest, but to save the planet.
PolishRazem udało nam się zebrać podpisy większości.
Together, we were able to collect a majority of signatures.
PolishPrzed każdym wstrzyknięciem niewielka ilość powietrza może zebrać się w igle lub we wkładzie podczas użytkowania.
Prior to each injection small amounts of air may collect in the needle and cartridge during normal use.
PolishTo bardzo ważne, że możemy zebrać się w UE i pracować nad brakiem tolerancji dla przemytu ludzi.
It is very important that we get together in the EU and work towards zero tolerance as regards trafficking in human beings.
PolishPrzed każdym wstrzyknięciem niewielka ilość powietrza może się zebrać się w igle lub we wkładzie podczas użytkowania.
Prior to each injection small amounts of air may collect in the needle and cartridge during normal use.
PolishManager zwołuje zebranie, żeby pracownicy mogli zebrać się razem.
PolishW drugim roku, udało się zebrać 15 milionów.
PolishKopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
PolishPostaram się zebrać niektóre kluczowe kwestie, jakie były tu poruszane, i przynajmniej zacznę podawać Państwu odpowiedzi.
I will, if I may, try and pick up some of the key points that were made and at least begin to give you responses to that.
PolishNależy jednak zebrać wdrożone środki odnoszące się do systemów gwarancji depozytów w jednej dyrektywie europejskiej.
It is, however, necessary to enshrine the measures implemented in relation to deposit guarantee schemes in one European directive.