« zwyciężyć » traduction en anglais

PL

« zwyciężyć » en anglais

PL zwyciężyć
volume_up
{verbe}

By zwyciężyć, urządzenie musiałoby postawić trafniejszą diagnozę, niż zespół dyplomowanych lekarzy.
And to win, it needs to be able to diagnose you better than a team of board-certified doctors.
This attitude must not win at Cancún.
Musimy zwyciężyć w walce z mafią i pozbawionymi skrupułów przedsiębiorcami, którzy wykorzystują nielegalnych imigrantów.
We must win the battle against the mafias and unscrupulous entrepreneurs who exploit illegal immigrants.

Exemples d'usage pour « zwyciężyć » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishMusimy być liderami i nie pozwolić zwyciężyć próżności europejskiej.
We ought to lead the way and should not allow European vanity to take hold.
PolishStąd też konflikt ten musi zakończyć się natychmiast, ale nie może w nim zwyciężyć Kaddafi.
It is therefore imperative that the conflict ends immediately, but Gaddafi must not prevail.
Polish. ~~~ Teraz rzeczywiście mają szansę zwyciężyć.
The Kurds for 3,000 years have been waging a struggle for independence, and now is their chance to finally have it.
PolishTylko z jego pomocą może pan zwyciężyć syna szatana.
Only if he is within you can you defeat the son of the devil.
PolishTo pilna kwestia, w której musi zwyciężyć zdrowy rozsądek.
This is an urgent issue and common sense must prevail.
PolishNie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrem zwyciężaj.
PolishJednakże, aby tak się stało, potrzebnie jest umiarkowanie, ponieważ demokracja nie może zwyciężyć poprzez przemoc.
However, to ensure this happens, we need moderation because democracy cannot prevail through violence.
PolishPowiedział mi: "Możemy zwyciężyć na drodze militarnej.
PolishTylko z Chrystusem można go zwyciężyć.
PolishMoim zdaniem musi zwyciężyć demokracja.
Polish. - (RO) Uważam, że możemy zwyciężyć w walce ze zmianami klimatycznymi tylko wówczas, gdy zdołamy zapewnić globalną solidarność.
in writing. - (RO) I believe that the fight against climate change can be won only if we manage to ensure global solidarity.
PolishNie powstrzymało to generała Abuzaida, by stwierdzić, że ma strategię i środki, by zwyciężyć w 2005, "decydującym roku".
But it wasn't sufficient to prevent General Abuzaid saying that he had the strategy and the resources to deliver, in 2005, the "decisive year."
PolishNiestety również oficjalne organy dyskryminują chrześcijan i musimy dołożyć wszelkich starań, aby z tym walczyć i zwyciężyć.
Unfortunately, we are also seeing discrimination against Christians by official bodies and we must make every effort to combat and overcome it.
PolishPrzed nami ogrom pracy, ale jestem stuprocentowo przekonana, że konsekwentna praca na rzecz obrony praw podstawowych w UE pozwoli nam zwyciężyć.
The work ahead of us remains vast, but I am more than sure that consistent work on upholding fundamental rights in the EU will help us prevail.
PolishJako polityk prezydent Musharraf z pewnością rozumie, że w wyborach musi zwyciężyć demokracja, nawet jeśli on sam będzie musiał stracić władzę.
As a statesman Mr Musharraf must surely understand that democracy must be the winner in elections, even if he will personally have to lose power.
PolishNiemniej wcale nie sądzę, że dzisiaj na europejskiej scenie trzeba walczyć, by sprawdzić, kto jest w stanie odsunąć i zwyciężyć innych z użyciem siły.
Nevertheless, I do not think that on the European political scene today, we should compete to see who can oust and triumph over the other by force.