« activitate » traduction en anglais

RO

« activitate » en anglais

RO

activitate {féminin}

volume_up
UE dezvoltă o activitate importantă de informare și de dialog cu cetățenii.
The EU is developing an important information activity and dialogue with the citizens.
Aceste două domenii de activitate sunt în strânsă legătură şi se completează reciproc.
These two areas of activity are interconnected and complement each other.
O dată pe an, îi prezintă Parlamentului European un raport de activitate.
Once a year, it presents the European Parliament with an activity report.
activitate (aussi: ocupaţie, afacere, chestie, nevoie)
În plus, companiilor li se va refuza un instrument util pentru ciclul de activitate intern.
In addition, companies will be denied a useful tool for internal business succession.
Sectorul de activitate este pregătit să ia măsuri şi noi, de asemenea, dorim să deschidem uşi.
The business sector is ready to take action and we also want to open doors.
Implicându-mă mai intens în privința bugetului la nivel politic, am aflat cât de dificilă este această activitate.
Through my increased involvement with the budget at a political level, I have learnt how difficult this business is.
activitate (aussi: slujbă, ocupaţie, lucru, serviciu)
volume_up
job {substantif}
Consider că Parlamentul European a desfășurat o bună activitate în această privință.
I think that the European Parliament has done a good job in this regard.
Parlamentul European trebuie să fie mândru de o activitate reușită.
The European Parliament should be proud of a job well done.
. - Dl El Khadraoui a desfășurat o activitate excelentă în ceea ce privește acest raport.
. - El Khadraoui has done a great job on this report.
volume_up
work {substantif}
Eforturile şi părerile Parlamentului sunt esenţiale în această activitate.
The efforts and views of Parliament are crucial to this work.
Această activitate trebuie să fie întreprinsă de Comisie, Consiliu și Parlament.
The work needs to be done by the Commission, the Council and Parliament.
Opoziţia a hotărât să nu participe la această activitate şi îi respectăm hotărârea.
The opposition decided not to participate in this work and we respect their decision.
Persoanele care desfăşoară o activitate independentă sunt esenţiale pentru funcţionarea economiei şi au un rol de neînlocuit în societate.
Self-employed people are essential to the functioning of the economy and they have an irreplaceable role in society.
Baza pentru această activitate este garantată prin noul Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona, proaspăt alesul Parlament şi noua Comisie care s-a format.
The basis for doing so is guaranteed by the new Treaty on the Functioning of the European Union, the Treaty of Lisbon, a recently elected Parliament and the new Commission now being formed.

Exemples d'usage pour « activitate » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianDe aici, cererile justificate pentru un raport de activitate, transparenţă şi claritate.
Hence the justified demands for an activities report, transparency and clarity.
RomanianConsiliul și Președinția ungară ar dori să contribuie la această activitate.
The Council and its Hungarian Presidency would like to contribute to this.
RomanianPrin urmare, este foarte important ca această activitate să fie coordonată la nivel european.
It is therefore extremely important that we coordinate this at a European level.
RomanianÎn Windows 8, puteți face aproape orice activitate comună mergând spre margini și colțuri.
In Windows 8, you can do almost any common task by heading to the edges and corners.
RomanianÎn această activitate, Comisia trebuie să fie motorul, nu stăpânul Europei.
In this, the Commission must be the engine, not the master of Europe.
RomanianÎn al doilea rând, implicarea în întocmirea rapoartelor anuale de activitate.
Secondly, involvement in drawing up the annual progress reports.
RomanianModificarea vizualizării calendarului la lună, săptămână, zi, agendă sau activitate
Change the calendar view to month, week, day, agenda or task
RomanianAcest fapt se reflectă și în raportul de activitate al Ombudsmanului.
This is also reflected in the report on the Ombudsman's activities.
RomanianFaceți clic pe fila Aplicații, pe programul care nu răspunde, apoi pe Închidere activitate.
Click the Applications tab, click the program that isn't responding, and then click End Task.
RomanianDacă asta înseamnă şi mai multă activitate bancară paralelă, ele nu ne vor ajuta.
If this is more shadow banking, it is not going to help.
RomanianMulte dintre activitățile care obișnuiau să apară în bara de activitate apar acum în bara de instrumente.
Many of the tasks that used to appear in the task pane now appear on the toolbar.
RomanianPentru a efectua o activitate în pagina Teletext selectată, efectuaţi una din următoarele:
To perform a task on a selected Teletext page, do the following:
RomanianPrin aceasta vreau să spun că volumul nostru de activitate este foarte amplu.
By this I mean that our workload is really quite broad.
RomanianEi nu vor reprezenta statele noastre naţionale, sectorul nostru de activitate sau companiile noastre.
They will not be those of our nation states, our trade or our companies.
RomanianPrin definiție, articolul 9 se aplică activităților dincolo de domeniul de activitate al acestui Parlament!
By definition, Article 9 applies to activities beyond the scope of this Parliament!
RomanianAcesta va fi numit de administraţie pentru a desfăşura această activitate în cadrul noii Comisii.
It is he who the administration will appoint to carry out this task within the new Commission.
RomanianExperiență completă specifică tipului de industrie sau domeniului de activitate.
RomanianDe asemenea, trebuie îmbunătăţit statutul femeilor care desfăşoară o activitate independentă.
In a similar vein, it is crucial to improve the status of women engaged in a self-employed capacity.
RomanianConsider că această dezbatere, această activitate de lobby reaminteşte foarte mult de acel moment.
I find this debate, this lobbying, very reminiscent of that time.
RomanianVă promit că voi încerca să mă asigur că aceste aspecte se vor reflecta în întreaga activitate a serviciului.
It is my promise to you to try and reflect that in everything that the service does.