« ar » traduction en anglais

RO

« ar » en anglais

EN

RO ar
volume_up
{masculin}

1. Unités de mesure: "100 metri pătraţi"

ar
volume_up
a {substantif} [abr.] (1 are: 100 sqm.)
Ce-ar fi dacă am proteja ultimele resurse ale Africii, ce-ar fi dacă am salva Serengeti a doua oară?
Let us protect Africa's last resources, let us save the Serengeti for a second time.
Nevoile pieței ar trebui luate în considerare ca factor secundar.
The needs of the market should be taken into account as a secondary factor.
Evident, și Parlamentul și UE în ansamblul lor ar trebui să o sprijine în acest sens.
Obviously, too, Parliament and the EU as a whole should support her in this.

Exemples d'usage pour « ar » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianCu toate acestea, o legislaţie comună a Uniunii ne-ar fi de ajutor în acest scop.
Common Union legislation would be very helpful to us in our endeavours, however.
RomanianAcest lucru, însă, nu înseamnă că ar trebui să negăm faptul că problema există.
That, however, does not mean that we should deny that the problem exists at all.
RomanianAceste instrumente sunt în spiritul acelui acord, fapt care ar trebui continuat.
These instruments are in the spirit of that agreement, which should be continued.
RomanianDupă ce importați certificatul, ar trebui să aveți acces la fișierele criptate.
After you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
RomanianPuterile occidentale nu au creat două state în 1948, dar ar trebui să o facă acum.
The Western powers did not create two states in 1948, but they should do so now.
RomanianÎn acelaşi timp, aceasta ar putea reduce dezechilibrul de pe piaţa lactatelor.
At the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
RomanianMarca "fabricat în Europa” ar trebui să reprezinte produsele cele mai ecologice.
Made in Europe should indeed stand for the most environmentally friendly products.
RomanianAm putea spune că o serie de politicieni din Parlament ar putea învăţa de la dvs.
We might say that a number of politicians in our Parliament could learn from you.
RomanianEa ar trebui construită în cadrul statelor membre şi al instituţiilor comunitare.
It should be constructed within the Member States and the Community institutions.
RomanianPrin urmare, ar fi mai indicat ca cererile să fie prezentate separat în viitor.
It would therefore be better if applications were submitted separately in future.
RomanianDe aceea, ar trebui să creştem nivelul de protecţie oferit navelor de acest tip.
That is why we should increase the protection offered to vessels of this type.
RomanianBugetul UE ar trebui considerat mai degrabă buget de investiții decât unul curent.
The EU budget should be regarded as a capital budget, rather than a current one.
RomanianO astfel de măsură ar fi demagogică și cu totul nepotrivită în situația actuală.
Such a measure would be demagogic and totally ill-suited in the current situation.
RomanianAcest lucru le-ar face tuturor fermelor din Uniunea Europeană viaţa mai uşoară.
This would really make life easier for all the farms within the European Union.
RomanianÎn esență, ar trebui consolidat sprijinul pentru sectorul agricol după anul 2013.
In essence, support for the agriculture sector should be strengthened after 2013.
RomanianAcceptarea acestui fapt ar încălca principiile Cartei drepturilor fundamentale.
Accepting this would violate the principles of the Charter of Fundamental Rights.
RomanianPoate că ar fi posibilă o altă formulare, dar formularea pe care o propunem este:
Perhaps another wording would be possible, but the wording we are proposing is:
RomanianBunăstarea copilului este, și ar trebui să fie, în centrul procesului de adopție.
The welfare of the child is, and should be, at the heart of the adoption process.
RomanianMult mai util ar fi să analizăm mai îndeaproape procesul de punere în aplicare.
It would be more useful to investigate the implementation process more closely.
RomanianAici ne aflăm pe un teren alunecos; colegul nostru, dl Farage, ar fi încântat!
We are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!