« clarificare » traduction en anglais

RO

« clarificare » en anglais

RO

clarificare {féminin}

volume_up
clarificare (aussi: lămurire)
Aici este nevoie de clarificare şi, mai presus de toate, de transparenţă completă.
There is a need here for clarification and, above all, complete transparency.
Dle Președinte, doresc să cer o clarificare a Regulamentului de procedură.
Mr President, I would like to ask for a clarification of the Rules of Procedure.
Desigur, există aspecte şi detalii care necesită o clarificare şi o dezbatere suplimentare.
Of course, there are aspects and details that require further clarification or debate.
clarificare
clarificare (aussi: culturalizare, iluminism, iluminare)

Exemples d'usage pour « clarificare » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianAcest regulament de simplificare şi clarificare a legislaţiei este binevenit.
This regulation to simplify and clarify legislation is welcome.
RomanianAcest subiect va beneficia de mai multă clarificare în decursul săptămânii.
More clarity will be provided on that subject this week.
RomanianPropunerile de simplificare, clarificare, apreciere a rezultatelor propuse in raport sunt lăudabile.
The proposals made in the report on how to simplify, explain and assess the results are commendable.
RomanianPentru clarificare: preconizăm măsuri pozitive şi tangibile în Eritreea ca rezultat al acestui proces.
Let us be clear: we expect some positive and tangible steps in Eritrea as a result of this process.
RomanianUrmătoarea mea preocupare este operațiunea de clarificare locală.
RomanianNu este doar o chestiune de clarificare a drepturilor lor.
RomanianVoi face acum o clarificare pentru dvs., dnă comisar.
Now I will clarify something for you, Madam Commissioner.
RomanianDomnule preşedinte, vă mulţumesc pentru această clarificare.
RomanianÎn viitor, este nevoie de o clarificare a priorităților geografice și tematice ale noului fond în scopul eficientizării sale.
In future, the new fund's geographic and thematic priorities will need to be clarified to make it operate more efficiently.
RomanianAbia această clarificare va duce la rezolvarea conflictelor îngheţate şi la stabilizarea pe termen lung a zonei.
It is only when these matters have been clarified that the unresolved conflicts will be settled and long-term stability established in the region.
RomanianExistă, de asemenea, un impuls de clarificare a ceea ce dorim să realizăm cu instrumentele politicii de vecinătate sau prin intermediul acestora.
There is also a momentum to be clear on what we want to achieve with, or through, the instruments of the Neighbourhood Policy.
RomanianAceasta este o problemă de clarificare a aplicării legislaţiei interne în cadrul unui stat membru, acesta fiind subiectul la care trebuie să mă refer.
This is a question of clarifying the application of internal legislation in a Member State, which is what I must refer to.
RomanianPrin urmare, sper că dezbaterea de astăzi va contribui la o clarificare mai profundă a acestor probleme şi va ajuta Europa să îşi îndeplinească promisiunile faţă de Africa.
I therefore hope that our debate today will contribute to further clarifying these issues and to helping ensure that Europe fulfils its promises to Africa.
RomanianÎn cadrul acestei prime sesiuni parlamentare a anului 2011 am adoptat o directivă de clarificare a drepturilor pacienților europeni care optează pentru tratament transfrontalier.
During this, the first part-session of 2011, we have adopted a directive clarifying the rights of European patients who choose to seek treatment abroad.
RomanianÎn ceea ce priveşte securitizarea, Comisia încă mai consideră că unele aspecte ar fi necesitat o clarificare suplimentară şi o specificare a modului de calculare a reţinerii de 5%.
As regards securitisation, the Commission still considers that in some aspects there would have been merit in further clarifying and specifying the way the 5% retention will be calculated.