« a cumpăra » traduction en anglais

RO

« a cumpăra » en anglais

RO a cumpăra
volume_up
{verbe}

1. général

a cumpăra (aussi: a cumpăra, achiziţiona, a târgui)
În mod normal, asigurarea se cumpără din ţara în care este înmatriculată maşina.
Normally you should buy insurance in the country where the car is registered.
Cine cumpără trebuie să ştie ce cumpără, iar cei care caută calitatea trebuie să o găsească!
Those who buy must know what they are buying, and those who seek quality must find quality!
Puteți cumpăra Windows 8 în următoarele valute, în funcție de locația dvs
You can buy Windows 8 in the following currencies, depending on your location:
Dacă nu aveți Windows Media Center, puteți cumpăra Pachetul Windows Media Center.
If you don't have Windows Media Center, you can purchase the Windows Media Center Pack.
Urmați pașii pentru a cumpăra și a introduce o cheie de produs.
Follow the steps to purchase and enter a product key.
Windows 7 se poate cumpăra, de asemenea, de la puncte de distribuire.
You can also purchase Windows 7 at retail locations.
a cumpăra
Un drept se cumpără doar într-o societate sclavagistă.
A right is only bought in a society of slaves.
If you haven't bought your key, and it's available online in your country or region, you can buy it now.
Cei care profită de acest fenomen comit o faptă penală, prin faptul că finanțează traficul de persoane și se folosesc de persoane ca și cum ar fi o marfă care se cumpără și se vinde.
Those who take advantage of this phenomenon are committing a criminal act, financing the trafficking of human beings and using people as goods to be bought and sold.
a cumpăra (aussi: a unge, a sfănțui, a seduce, a mitui)
a cumpăra (aussi: a mitui)

2. "acțiuni sau o companie"

a cumpăra
În mod normal, asigurarea se cumpără din ţara în care este înmatriculată maşina.
Normally you should buy insurance in the country where the car is registered.
Cine cumpără trebuie să ştie ce cumpără, iar cei care caută calitatea trebuie să o găsească!
Those who buy must know what they are buying, and those who seek quality must find quality!
Puteți cumpăra Windows 8 în următoarele valute, în funcție de locația dvs
You can buy Windows 8 in the following currencies, depending on your location:

Exemples d'usage pour « a cumpăra » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianSe poate cumpăra numai cu alte planuri SharePoint Online sau cu orice plan Office 365 A
Can only be purchased with other SharePoint Online plans or any Office 365 A plan
Romanian„Acesta este cel mai bun mouse tactil pe care îl puteţi cumpăra pentru PC.”
1 BlueTrack Technology does not work on clear glass or mirrored surfaces
RomanianToţi cei care cumpără medicamente de pe internet pot face acest lucru independent.
Everyone who buys medicines on the Internet can do so independently.
RomanianCel mai bun exemplu este China, care cumpără datorii suverane și exploatează popoare întregi.
The leading example is China, which buys sovereign debts and exploits entire populations.
RomanianÎn prezent, consumatorii care cumpără un telefon nou nu dispun deloc de această posibilitate.
At the moment, consumers buying a new phone have no choice at all.
RomanianCumpără titluri de valoare, chiar și unele care conțin instrumente derivate periculoase și așa mai departe.
They are buying securities, even ones that contain dodgy derivatives and so on.
RomanianSe poate cumpăra numai cu alte planuri Exchange Online sau cu orice plan Office 365 E
(for online archiving of Exchange on-premises mailboxes)
RomanianConsumatorii trebuie să ştie ce cumpără şi pentru ce plătesc.
Consumers must know what they are buying and for what they are paying.
RomanianEuropa cumpără 38 de milioane de tone de soia şi furaje pentru vite.
Europe buys 38 million tonnes of soya and feed for cattle.
RomanianTotuşi, pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să avem posibilitatea de a cumpăra peste hotare.
However, in order to make this happen, we need to have cross-border shopping and availability.
RomanianCarnea de pasăre se cumpără cu 1,25€ și se vinde în magazine la un preț mediu de 2,10€/kilogram.
Poultry meat is purchased at EUR 1.25 and sold in stores at an average price of EUR 2.10 per kilogram.
RomanianInformaţi-vă cu privire la regulile în materie de TVA înainte de a cumpăra un automobil din altă ţară a Uniunii.
Make sure you know the VAT rules before buying a car elsewhere in the EU.
RomanianAstfel, oferim le posibilitatea producătorilor de a avea o idee mai clară despre ceea ce cumpără.
In this way, we provide the possibility for producers to get a more exact idea of what they are buying.
Romanian„Acesta este cel mai bun mouse tactil pe care îl puteţi cumpăra pentru PC.”
RomanianConsumatorii europeni au dreptul să știe ce cumpără.
European consumers have the right to know what they are buying.
RomanianComisarul tocmai a vorbit despre etichetarea produselor piscicole şi despre siguranţa că oamenii ştiu ce cumpără.
The Commissioner just spoke about the fisheries labelling and making sure people know what they are buying.
RomanianConsumatorii vor putea să aleagă ce cumpără în deplină cunoştinţă a normelor ce ţin de produsul dorit.
Consumers will be able to make their purchasing choices in full knowledge of the rules relating to their desired product.
RomanianFibrele şi fabricile noi pătrund pe piaţă şi este greu pentru consumatori să înţeleagă ceea ce cumpără.
New fibres and fabrics are entering the market and it is difficult for consumers to understand what it is they are buying.
RomanianDe asemenea, trebuie să crească gradul de sensibilizare a publicului cu privire la riscurile de a cumpăra medicamente pe internet.
The level of public awareness also needs to be raised about the risks of buying medicines via the Internet.
RomanianTrebuie să hotărâm dacă este sau nu este corect ca, atunci când cumpără un produs, un consumator să știe unde a fost făcut acesta.
We must decide whether or not it is right that, when buying a product, a consumer knows where it has been made.