« departe » traduction en anglais

RO

« departe » en anglais

volume_up
departe {adj. m.}
EN
EN
EN

« to depart » en roumain

RO departe
volume_up
{adjectif masculin}

departe
volume_up
far {adj.}
Pentru anumite părţi ale acestui sector, nu a mers suficient de departe sau a mers prea departe.
For some parts of the industry it did not go far enough or it went too far.
Unii vor crede că am mers prea departe, iar alţii că nu am mers îndeajuns de departe.
Some people will think that we have gone too far and others that we have not gone far enough.
Normele noastre de guvernare internă merg până foarte departe - prea departe, de fapt.
Our rules for internal governance go a very long way - too far, in fact.

Exemples d'usage pour « departe » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianRezoluţia merge chiar mai departe - propune subvenţionarea celor mai sărace ţări.
The resolution goes even further - it proposes subsidising the poorest countries.
RomanianO perspectivă financiară autentică trebuie să privească mai departe de şapte ani.
A true financial perspective has to look even further forward than seven years.
RomanianDin acest motiv sprijin măsurile, chiar dacă va trebui să mergem mai departe.
For this reason, I support the measures, even though we will have to go further.
RomanianCu toate acestea, doamnelor şi domnilor din Comisie, aş merge puţin mai departe.
However, ladies and gentlemen of the Commission, I would go one step further.
RomanianAş fi preferat să merg mai departe, dincolo de graniţele efortului minim necesar.
I would have much preferred it to have gone further, beyond the realms of tokenism.
RomanianAcestea nu vor ajuta la evitarea crizei deoarece sunt departe de a-și atinge scopul.
They will not help avert the crisis, because they are shooting wide of the mark.
RomanianTrecând mai departe la conţinut, raportul interzice discriminarea din patru motive.
Moving on to the content, the report prohibits discrimination on four grounds.
RomanianDar acum, duc acest lucru și mai departe, glisând documentul însuși pe calendar.
But now, I take that one step further by dragging the document itself onto my calendar.
RomanianDorim să mergem mai departe şi să introducem două săptămâni de concediu de paternitate.
We want to go one step further, namely to introduce two weeks of paternity leave.
RomanianSă trecem acum mai departe la cea mai importantă problemă - finanțarea infrastructurii.
Let us move, now, to the most important problem - the financing of infrastructure.
RomanianCred că suntem foarte departe de a fi făcut lumină în această problemă.
I genuinely believe that there has been a failure to shed light on this subject.
RomanianAcum Comisia are obligaţia de a duce mai departe această iniţiativă, cu hotărâre.
It is now the task of the Commission to carry this initiative forward with determination.
RomanianDnă Geoghegan-Quinn, v-aș ruga să transmiteți mai departe acest mesaj.
I would like to ask you to take this message back with you, Mrs Geoghegan-Quinn.
RomanianEste primul pas către cooperare, dar şase ţări doresc să meargă şi mai departe.
It is a first step towards cooperation between them, but six countries want to go further.
RomanianÎnsă le spun Comisiei şi Consiliului: nu este nici pe departe destul.
But I am saying to the Commission and to the Council: this is not nearly enough.
RomanianApăsați butonul FWD sau butonul SKIP pentru a vă deplasa mai departe în program.
Press the FWD button or the SKIP button to move ahead in the program.
RomanianAcest raport merge mult mai departe şi solicită un schimb automat în toate domeniile.
This document goes much wider and demands automatic exchange in all areas.
RomanianAceasta reprezintă o încercare evidentă de a ține opoziția departe de alegeri.
This is an obvious attempt to keep the opposition out of the elections.
RomanianConsiliul, la rândul său, ne spune: "Noi nu vrem să mergem mai departe”.
The Council, for its part, is telling us 'We do not want to go any further.'
RomanianDnă Harms, ați menționat faptul că sunt francez, însă voi merge mult mai departe.
Mrs Harms, you mentioned the fact that I am French, but I am going to go further than that.